Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.08.2019/Pykälä 250

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 68

21.08.2019

Kunnanhallitus

§ 250

27.08.2019

 

Lausunto tiesuunnitelmasta Mt 956 parantaminen varustamalla tie jk+pp-tiellä Könkään kylän kohdalla

 

138/08.00/2019

 

Teknlk 21.08.2019 § 68

 

 

(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri 0400 862 532)

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 16.4.2019 lähettänyt Kittilän kuntan lausuntopyynnön koskien tiesuunnitelmaa Mt 956 parantaminen varustamalla tie jk+pp-tiellä Könkään kylän kohdalla, Kittilä.

 

Kittilän kunta on pitänyt tiesuunnitelmaa yleisesti nähtävänä kolmenkymmenen (30) päivän ajan välillä 6.5.- 4.6.2019 teknisellä osastolla. Lisäksi kuulutus on julkaistu yhdessä, suunnitelman vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Tiesuunnitelmasta jätettiin yksi muistutus.

 

Lausuntoon liitetään mukaan muistutuskirjelmä, todistus tiesuunnitelman nähtävänäolosta alkuperäisenä, jäljennös nähtävillä oloa koskevasta lehti-ilmoituksesta sekä oikeaksi todistettu ote tiesuunnitelman käsittämälle alueelle vahvistetusta yleiskaavasta.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää lausuntonaan seuraavaa:

Suunnitelman käsittämälle alueelle on hyväksytty liitteenä oleva Levin osayleiskaava 2 (KHO 5.10.2011/2826). Tiesuunnitelma on voimassa olevan kaavan mukainen.

Tiesuunnitelman vaikutusalueella ei ole asema- tai ranta-asemakaavaa eikä tällä hetkellä ole vireillä em. kaavahankkeita.

Maa-aineksen sijoitusalueen (läjitysalueen) ja varattavien yksityisteiden tekemiseen ei kunnalla ole huomauttamista kuten ei myöskään laskuojiin.

Tiesuunnitelmasta jätetyn muistutuksen suhteen kunnalla ei ole huomautettavaa tai lisättävää, asia jätetään tieviranomaisen ratkaistavaksi.

Maa-aineksen sijoitusalueen (läjitysalueen) ja varattavien yksityisteiden tekemiseen ei kunnalla ole myöskään huomauttamista kuten ei myöskään laskuojien osalta.

 

Lisäksi lautakunta päättää lähettää lausunnon edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja täydennettäväksi rakentamiskustannuksiin osallistumisen osalta. Kunnanhallitus päättänee lisäksi, että kunta on valmis luovuttamaan mahdolliset kunnan omistamat maa-alueet korvauksetta tietarkoituksiin.

 

Lausunto liitteineen lähetetään Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Lisäksi päätettiin liittää pöytäkirjaan liitteeksi yleiskartta.

__________

Khall 27.08.2019 § 250

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja osallistuu rakentamiskustannuksiin erikseen määriteltävällä summalla ja luovuttaa mahdolliset kunnan omistamat maa-alueet korvauksetta tietarkoituksiin.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa