Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.08.2019/Pykälä 245

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 245

27.08.2019

 

Talousarvion toteutuma 1.1.-30.6.2019

 

85/02.02/2018

 

Khall 27.08.2019 § 245

 

(Lisätietoja: Controller Tuija Lång, puh. 040 672 4257)

 

Kittilän kunnan hallintosäännön (8 luku, 66 §) mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista neljännesvuosittain ja toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain.

 

Talousosasto on tuottanut liitteenä olevat laskelmat talousarvion toteutumisesta tammi-kesäkuun 2019 ajalta. Laskelmissa on tarkasteltu talousarvion toteutumista tuotto- ja kululajeittain sekä hallintokunnittain. Niissä on huomioitu ulkoiset erät, ei kunnan kunnan sisäisiä tuottoja ja kuluja. Käyttöprosentin tulisi olla n. 50 % kesäkuun lopussa jos kulut tai tuotot toteutuvat tasaisella tahdilla.

 

Talouden toteutuma suhteessa talousarvioon

 

Kunnan toimintatuottojen toteutuma-% on 44 % verrattuna talousarvioon. Maakäyttösopimusten mukaisten maksujen tuloutukset tehdään vasta vuoden vaihteessa kirjanpitoon. Niiden osalta tuloutetaan toki vain ne, joissa niihin liittyvä investointi on toteutunut tilivuoden aikana. Tonttien myyntitulojen toteutuma on 35 %

 

Toimintakuluissa toteutuma-% on 47 %. Henkilöstökulujen toteutuma on 47 %, samoin palvelujen ostojen. Aineiden ja tarvikkeiden osalta toteutuma on 50 % ja avustusten 52 %.

 

Verotulojen toteutuma on 44 %. Tulorekisteriin siirtymisen myötä alkuvuoden verotilityksissä on valtakunnan laajuisesti vajetta ja tilitykset tulevat olemaan ajantasalla kunnes tulorekisterin liittyvät raportointiongelmat on ratkaistu. Osa tilityksistä näyttää siirtyvän ensi vuoden puolelle. Samoin ennakonpidätysten sekä sosiaaliturvamaksujen pidätyksissä tulee olemaan korjauksia tulevina kuukausina.Näyttää kuitenkin siltä, että talousarvion mukaiset verotulot tuloutuvat kunnalle.

 

Valtionosuuksien osalta toteutuma on 51 %. Kittilän kunta on saanut alkuvuoden aikana liikaa opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt 5.8.2019 päätöksen, jonka mukaan Kittilälle tulevat valtionosuudet tulevat olemaan noin 68.000 euroa talousarviossa olevaa arvoa alhaisempi.Lopullinen tieto kuluvan vuoden opetus-ja kulttuuritoimen valtionosuuksista tulee vuoden vaihteen jälkeen.

 

Rahoitustuottojen toteutuma on 114 %. Ylitys selittyy sillä, että Ounastähti kehittämiskuntayhtymän osalta toteutuma on n. 137.000 euroa yli talousarviossa esitetyn. Korkokuluissa toteutuma on 31 %. Koska investoinnit ovat toteutuneet suunniteltua pienempinä ei myöskään uusia pitkäaikaisia lainoja ole otettu eikä korkokustannukset toteudu budjetin mukaisina.

 

Poistot kirjataan vasta vuoden loputtua tuloslaskelmaan.

 

Vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

 

Toimintatuottoja on kertynyt ajalla tammi-kesäkuu n. 189.000 euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla.

 

Henkilöstökuluja on n.411.000 euroa enemmän kuin edellisvuoden tammi-kesäkuun ajalla. Palvelujen ostoja on n.150.000 euroa vähemmän. Aineiden,tarvikkeiden ja tavaroiden ostoja on noin 131.000 euroa enemmän. Maksettuja avustuksia on noin 206.000 euroa vähemmän johtuen lähinnä siitä, että viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla maksettiin Kiinteistö Oy Tepaston ja Alakylän Vanhustentaloille avustuksia n.235.000 euroa. Muita toimintakuluja on n.156.000 euroa enemmän johtuen lähinnä Anna Mäkelälle maksetuista sovintosopimuksen mukaisista korvauksista.

 

Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakate on noin 530.000 euroa heikompi.

 

Verotuloja ja valtionosuuksia on tammi-kesäkuun aikana kertynyt noin 1,2 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Tulos on n.0,9 miljoonaa euroa parempi kuin edellisvuonna tammi-kesäkuussa.

 

Investointien toteutuma

Investointien toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2019 on n. 1,0 miljoonaa euroa. Eniten on käytetty maankäyttöön (311.000 euroa), lukion saneeraukseen (180.311 euroa), terveyskeskuksen saneeraukseen (93.873 euroa) ja Könkään koulun ulkotöihin (93.000 euroa).

 

Kunnan lainamäärä oli kesäkuun lopussa 16,5 miljoonaa euroa eli noin 2.564 euroa asukasta kohden.

 

Tuloslaskelmat lautakunnittain ja kunta yhteensä sekä erittely investoinneista liitteenä.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutuman ja esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta 1.1.-30.6.2019.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa