Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 19.09.2019/Pykälä 119

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 119

19.09.2019

 

Poikkeamislupa 19-0286-POI

 

265/10.03.00/2019

 

RakYmplk 19.09.2019 § 119

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400-396074 )

 

Sirkan rekisterikylän tilalle Riekko Rno 4:52 haetaan lupaa poiketa asemakaavan määräyksistä ( MRL 58 § ) ja rakentaa matkailua palvelevia liikerakennuksia. Tilan koko on 2000 m² ja se muodostaa osan korttelin 32 tontista 2. Tontin 2 toiselle osalle on vireillä vastaavanlainen poikkeamishakemus. Rakennushankesuunnitelmat on laadittu kahden eri kiinteistöyhtiön toimesta koko tontin osalle. Hakemus on tullut vireille 27.5.2019

 

Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut korttelin 32 tonttia 1, osaa korttelin 32 tontista 2 ja korttelin 32 tonttia 3.

 

Yksi huomautus on jätetty tontin 1 osaomistajalta. Hakija on antanut vastineen huomautukseen.

 

Rakennustarkastaja:

Asemakaavassa tontti on liikerakennusten korttelialuetta (KL-4).

Poikkeamista haetaan asemakaavassa kellarikerrokseen rakennettavien liiketilojen sijoittamiseen maanalaisen pysäköintihallin yläpuoliseen kellaritilaan sekä rakennusoikeuden ylittämiseen rakennusten väliin rakennettavien yhdyskäytävien osalta.

 

Asemakaavamääräyksissä ( ka1000 ) kellarin liiketilat ovat määrätty sijoitettavaksi pysäköintihallin alapuoliseen kellarikerrokseen. Hakija on perustellut poikkeamisluvassa esittämäänsä liiketilojen sijoitusta pysäköintihallin yläpuoliseen kellarikerrokseen ajorampin rakentamisen luontevammalle toteuttamiselle sekä liiketilojen monikäyttöisyyden parantamisella. Hakijan esittämissä luonnoskuvissa rakennuksia ( rakennukset I ja H ) yhdistävien käytävien suunniteltu kerrosala on noin 53 m² eli noin 2 % kyseisen kiinteistön maanpäälle osoitetusta rakennusoikeudesta.

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan. Hakija on perustellut hakemuksessa esitetyt poikkeamiset ja niiden katsotaan olevan maankäyttö - ja rakennuslain mukaisia erityisiä syitä.

 

Haetut poikkeamiset eivät olennaisesti syrjäytä asemakaavan määräyksiä ja tavoitteita eikä poikkeaminen aiheuta haittaa kaavan toteutumiselle tai alueiden muulle käytölle. Maanalaiset kerrostasojen käyttötarkoituksen muutokset eivät vaikeuta tontin tai korttelin maankäyttöä. Yhdyskäytävien rakentamisesta johtuva rakennusoikeuden ylitys on tontin 2 rakennusoikeuteen verrattuna vähäinen.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 58 §, MRL 171 §.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa