Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 23.10.2019/Pykälä 90

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 1  Talousarvioesitys 2020, Alppilukio

Levi Snow Sport Academy

§ 3

01.10.2019

Koululautakunta

§ 90

23.10.2019

 

Talousarvio 2020, Levi Snow Sport Academy

 

77/02.02/2019

 

LeviSSA 3

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja - suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma on kuntastrategian toteuttamisen ja seurannan keskeinen väline.

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

 

Kittilän kunnan talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat kuntastrategia, vuoden 2018 tilinpäätös, vuoden 2019 ennuste sekä taloussuunnitelma vuodelle 2020, jota on muokattu päivitettyjen ennusteiden pohjalta.

 

Levi Snow Sport Academyn vuoden 2020 talousarvio pohjautuu olennaisilta osin vuoden 2019 talousarvioon. Merkittävimmät muutokset koskevat henkilöstökuluja ja koulutuspalvelujen ostoja joihin tulee määrärahojen korotuksia. Henkilöstökulujen osalta paine määrärahan nostoon tulee Lapin urheiluakatemian kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Yhteistyön lisääntyminen kasvattaa henkilöstön palkkakuluja. Toisaalta lisääntynyt yhteistyö kasvattaa Alppikoulun tuloja. Oppilasmäärien kasvu nostaa koulutusmenoja, mutta toisaalta tuo lisää tuloja. Edellä mainituista syistä johtuen Alppikoulun katteen arvioidaan kohentuvan.

 

Yläkoulun ja lukion rehtori:

Esitetään koululautakunnalle Levi Snow Sport Academy talousarvio 2020 hyväksyttäväksi oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

Päätetään esittää koululautakunnalle Levi Snow Sport Academyn talousarvio 2020 hyväksyttäväksi oheisen liitteen mukaan.

 

__________

 

Koululk 23.10.2019 § 90

 

Vs. sivistystoimenjohtaja

Koululautakunta päättää hyväksyä Levi Snow Sport Academyn talousarvion 2020 LeviSSA:n ohjausryhmän esityksen mukaisena.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

_____


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa