Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 17.09.2019/Pykälä 87

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 87

17.09.2019

 

Sivistystoimen strategialuonnos

 

Koululk 17.09.2019 § 87

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Koululautakunta käynnisti opetustoimen strategiatyön 28.2.2019 perustamalla ohjausryhmäksi Siku-johtoryhmän. Siku-johtoryhmä koostuu sivistystoimen esimiehistä ja koululautakunnan ja vapaan sivistystyön lautakunnan nimeämistä edustajista. Päätöksessään 28.2.2019 koululautakunta arvio, että sivistystoimen strategiatyö olisi tuotavissa koululautakunnan käsittelyyn syyskuussa 2019.

 

Ohjausryhmän strategiatyö käynnistyi ensimmäisellä yhteisellä koulutusseminaarilla 19.3.2019, jossa analysoitiin maaliskuun aikana henkilökunnalta kerätty SWOT-materiaalia.

 

Siku-johtoryhmän työskentely jatkui FCG:n johtavan konsultin Raila Oksasen johdolla kaksipäiväisessä työseminaarissa 4.-5.4.2019. Työseminaarin aikana analysoitiin vielä SWOT-materiaalia ja sen pohjalta luotiin luonnokset sivistystoimen visiosta, arvoista toiminta-ajatuksesta ja painopistealueista.

Kevään aikana Siku-johtoryhmän luonnosta on rikastutettu monissa henkilöstötilaisuuksissa. Koululautakunnan kokouksissa jäsenillä on ollut mahdollisuus tutustua valmisteilla olevan sivistystoimen strategian valmistumiseen ja sen eri vaiheisiin. Näin on hahmottunut se pitkäkestoinen työ, mitä tämäntapaiset kehittämisprosessit vaativat. Työ on hidasta, jotta mahdollisimman monet pääsevät mukaan prosessiin. Laajin henkilökunnan käsittely järjestyi 8.8.2019 perusopetuksen ja lukion opettajien veso-päivän yhteydessä, johon tilaisuuteen osallistui koulunkäynninohjaajia ja varhaiskasvatuksen opettajia. Kokonaisuutena strategiaprosessia edisti yli sata henkilöä puolen päivän aikana.

 

Toimialueet ovat valmistelleet yksityiskohtaisempia kehittämissuunnitelmia, jotka ovat valmisteilla olevan strategialinjausten mukaisia. Näissä kehittämissuunnitelmissa on yksityiskohtaisemmin voitu suunnitella toimenpiteitä, jotka toimivat talousarvion ja taloussuunnitelman tukena nyt ja tulevina vuosina.

 

Suunnitelman mukaan Siku-johtoryhmä kokoontuu viimeiseen ohjausryhmän työpalaveriin 26.9.2019, jonka jälkeen valmisteilla oleva strategiatyö etenee koululautakunnan ja vapaan sivistyslautakunnan käsittelyyn.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä esittelee sivistystoimen strategialuonnosta kunnanvaltuuston talousarvioseminaarissa 2.9. teemalla sivistystoimen strategia taloussuunnittelun välineenä.

 

Luonnos sivistystoimen strategiasta esitellään kokouksessa.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Vs. sivistystoimenjohtaja esittelee valmisteilla olevan sivistystoimen strategiluonnoksen ja kehittämissuunnitelmaluonnokset. Koululautakunta käy evästyskeskustelun valmisteilla olevasta strategiasta ja kehittämissuunnitelmista ja sen vaikutuksista talousarvioon ja taloussuunnitteluun.

 

Päätös:

Koululautakunta kävi evästyskeskustelun valmisteilla olevasta strategiasta ja kehittämissuunnitelmista ja sen vaikutuksista talousarvioon ja taloussuunnitteluun.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa