Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 06.08.2019/Pykälä 81

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Koululautakunta

§ 81

06.08.2019

 

Koululautakunnan vastine tarkastuslautakunnalle vuoden 2018 arviointikertomukseen

 

Koululk 06.08.2019 § 81

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.6.2019 § 24 käsitellyt vuoden 2018 arviointikertomusta. Lautakuntia on pyydetty toimittamaan vastineet tarkastuslautakunnalle sivistystoimen osalta esille nousseisiin kohtiin syyskuun loppuun mennessä.

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2018 todetaan: "Sivistystoimessa tarkastuslautakunta on aikaisemmin kiinnittänyt huomiota kustannustasoon, joka on keskimääräistä korkeampi. Poikkeamat muiden kuntien kehitykseen ovat syntyneet indeksitarkastelun perusteella tällä vuosikymmenellä. Vuonna 2017 näyttää tapahtuneen vähäistä kehitystä toiseen suuntaan. Vuonna 2018 koululautakunnan toimintakate kasvoi 7,7 % ja vapaan sivistystyön lautakunnan toimintakate kasvoi 5,6 %. Tilanne ei olennaisesti muuttunut edellisestä vuodesta."

 

Asian avaamiseksi tutkittiin sekä Kuntaliiton että Opetushallituksen tilastoja (liitteenä). Kuntaliiton tilaston mukaan Kittilän perusopetus-, varhaiskasvatus- ja lukiotoiminnot olivat hiukan lähialueiden vertailukuntien kustannuksia korkeammat. Suurin poikkeama muihin vertailtaviin kuntiin oli varhaiskasvatuksessa. Kittilän kunnan varhaiskasvatuksen kustannusrakennetta nostavat mm. vuorohoidon tarve, ryhmäkokoja ei ole suurennettu uuden lain antamien mahdollisuuksien mukaiseksi, alle 1½-vuotiaille ohjattu lisäresurssi ja erityisopetuksen hyvä resursointi.

 

Opetushallituksen tilastojen pohjalta tehty vertailu osoitti, että Kittilän kulurakenne näyttää olevan korkeampi vertailukuntiin verrattuna majoituksen ja kuljetuksen, vaikeasti kehitysvammaisten opetuksen ja muun vammaisopetuksen osalta. Kittilän kunta on maantieteellisesti laaja kunta ja koulumatkat ovat pitkiä.

 

Liite 1. Selvitys perusopetuksen, lukion ja varhaiskasvatuksen kulurakenteesta suhteessa vertailukuntiin

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta esittää selvityksenään tarkastuslaukunnalle vuoden 2018 arviointikertomukseen liittyen liitteen mukaisen selvityksen.

 

Päätös:

Koululautakunta päättää esittää selvityksenään tarkastuslaukunnalle vuoden 2018 arviointikertomukseen liittyen liitteen mukaisen selvityksen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa