Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 21.08.2019/Pykälä 62

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 62

21.08.2019

 

Lausunto valituksen johdosta joka koskee Rantatien katusuunnitelman hyväksymistä

 

11/10.03.01/2019

 

Teknlk 21.08.2019 § 62

 

(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri 0400 862 532)

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt 27.6.2019 Kittilän kuntaan saapuneella lähetteellä lausuntoa tekniselle lautakunnalle esitetyn valituksen johdosta 25.7.2019 mennessä, lisäaika lausunnon antamiselle saatiin 31.8.2019 saakka.

 

Valitus koskee Kittilän kunnan teknisen lautakunnan 22.5.2019 § 49 antamaa päätöstä, joka koskee Rantatien katusuunnitelman hyväksymistä. Valittajina on kaksi yksityishenkilöä.

 

Vaatimuksina on esitetty kaksi asiaa:

 

1. Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta pyydetään kumoamaan Kittilän kunnan teknisen lautakunnan päätös Rantatien katusuunnitelman hyväksymisestä (22.5.2019)

 

2. Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta pyydetään velvoittamaan Kittilän kuntaa korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut (250 euroa) kokonaan.

 

Valitus perusteluineen on lausuntopyynnön liitteenä.

 

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää lausuntona Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valituksesta seuraavaa:

 

       • Kadun rakentamiseen suunnitellulla alueella on Lapin lääninhallituksen päätöksellä U524 21.6.1990 vahvistettu asemakaava, joka on tullut voimaan Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 19.4.1991.

       • Suunniteltu katu sijoittuu rakennettuun ympäristöön kaavan mukaisesti sille varattuun alueeseen.

       • Valituksessa vedotaan useassa eri kohdassa lakiin Liikennejärjestelmästä ja maanteistä. Laki koskee yleisiä maanteitä, ei kunnan hallinnassa olevia asemakaava-alueen katuja. Valituksessa oleva maininta tien suoja-alueesta koskee maanteitä, ei katuja.

       • Talvikunnossapidon menetelmillä estetään valituksessa esitetyt, todennäköisesti talon ikkunoille ja seinille syntyvät vahingot.

       • Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan rakennusinvestoinnissa ei ole mainittu valituksessa mainitun talon suojelua tai merkintää kulttuurihistoriallisena rakennuksena.

       • Kadun rakentamisessa huomioidaan kaikki liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat, kuten valituksessa mainittu risteyksen näkemäeste.

       • Kadun rakentaminen ei aiheuta tulvavaaraa.

       • Tällä hetkellä valittajan kulku tontille kantatieltä 79 tapahtuu toisen kiinteistön, asemakaavan mukaisen tontin, läpi.

       • Valittajan kiinteistön lohkomisessa kiinteistölle ei ole perustettu kulkuoikeuksia vaan toimituspöytäkirjassa on todettu, että lohkokiinteistölle ei ole tarpeen perustaa kulkuyhteyttä, koska se rajoittuu katuun johon sillä on liittymä. Tämä kyseinen Rantatien katusuunnitelma on nyt valituksen kohteena.

       • Kittilän kunta toteaa, että Rantatien katusuunnitelman hyväksymisestä tehty valitus on perusteeton siinä esitettyjen kahden (2) vaatimuksen osalta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa