Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 21.08.2019/Pykälä 72

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 72

21.08.2019

 

Kätkälän alueen käyttö

 

290/10.03.02/2019

 

Teknlk 21.08.2019 § 72

 

Kunta on saanut omistukseensa Kätkän pirtti 261-409-105-5 tilan rakennuksineen käyttämällä etuosto-oikeutta.

Alkuperäinen ostaja valitti kunnan etuosto-oikeuspäätöksestä hallinto-oikeuteen joka hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus ei antanut asiaan valituslupaa joten hallinto-oikeuden päätös jäi pysyväksi.

 

Hallinto-oikeuden päätöksessä on mm. todettu: "Kun otetaan huomioon, että kunnanvaltuuston vuonna 2008 hyväksymässä, voimassa olevassa yleiskaavassa Kätkänpirtin tilan alue on osittain osoitettu suojelualueeksi ja tilan päärakennus on osoitettu rakennuslainsäädännön nojalla suojelluksi tai suojeltavaksi tarkoitetuksi kohteeksi, kunnanhallitus on esittänyt riittävän selvityksen alueen tulevasta käytöstä. Kunnanhallituksen valituksenalaisen päätöksen mukaan etuosto-oikeuden käyttämisellä turvataan alueen ja rakennusten kulttuurihistorialliset arvot sekä kehitetään aluetta näistä lähtökohdista."

 

Kunnanhallitus on omassa lausunnossaan hallinto-oikeudelle 11.9.2017 todennut mm. "On kiistatonta, että kunta pystyy turvaamaan alueen ja rakennusten kulttuurihistorialliset arvot sekä rakennuksille olennaiset tunnusomaiset piirteet parhaiten. Kunnan rooli ympäristön ja kulttuurin säilyttämisessä on keskeinen ja tätä tarkoitusta varten kunnalla on myös oma organisaationsa kulttuuritoimessa. Kunnan tarkoituksena on oma organisaation puitteissa selvittää millä tavoin erittäin merkittävä kohde pystytään säilyttämään osana Kittilän historiaa. Vaihtoehtoina on mm. museon perustaminen yleiseen käyttöön. Kunnan saatua kiinteistö haltuunsa, voidaan kiinteistön käytön suunnittelu toteuttaa rakennusten ja pihapiirin kulttuuriarvoja vaalien. Kunnan hallussa ja käytössä kiinteistön suojellulliset arvot turvattaisiin ja tämän kulttuurihistoriallisen kohteen saavutettavuus yleiseen tietoisuuteen voitaisiin turvata kestävällä tavalla esimerkiksi museon perustamisella. Tätä tarkoitusta varten kunnan on tarkoitus perustaa työryhmä."

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää perustaa työryhmän edellä mainitun kunnanhallituksen hallinto-oikeudelle antaman selvityksen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Työryhmän vetovastuu on sivistystoimella joka määrittelee työryhmän kokoonpanon.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa