Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 04.07.2019/Pykälä 89

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 89

04.07.2019

 

Ympäristö- ja maa-aineslupapäätös, Ruottaman pohjoinen sora-alue, ottoalueet 1 ja 3, Morenia Oy

 

269/11.01.00/2018

 

RakYmplk 04.07.2019 § 89

 

Morenia Oy on hakenut maa-aines- ja ympäristölupaa Ruottaman pohjoiselle sora-alueelle louhintaan ja murskaukseen. Maa-aineslain muutoksen (10.4.2015/424) 4a§:n mukaisesti kun haetaan sekä maa-aines- että ympäristölupaa, on hakemus käsiteltävä yhteiskäsittelyssä.

 

Ruottaman pohjoinen sora-alue vanhaa maa-ainesten ottoaluetta, johon Morenia Oy:llä on ollut myös aikaisemmin maa-aines- ja ympäristöluvat maa-ainesten ottoon ja murskaukseen (maa-aineslupa Khall 9.11.2010 § 439 ja ympäristölupa RakYmplk 21.10.2010 116 § ).

 

Hakemukset ovat tulleet vireille 19.9.2018 ne ovat olleet kuulutettuna 7.11.-7.12.2018. Hakemukseen on toimitettu täydennyksiä 3.5.2019, 7.5.2019, 23.5.2019 ja 1.7.2019. Täydennyksessään 23.5.2019 Morenia Oy on pyytänyt luvan käsittelyä niin, että lupahakemuksesta tehdään kaksi erillistä päätöstä: ensimmäinen ottoalueille 1 ja 3 ja toinen myöhemmin ottoalueille 2 ja 4.

 

Nyt päätettävänä on ottoalueita 1 ja 3 koskevat osuudet hakemuksista.

 

Morenian pohjoinen sora-alue sijaitsee Oravaistenvuoman II-luokan pohjavesialueella (12261124A) ja siten maa-ainesten otto- ja murskaustoiminnassa on huolehdittava tarkasti maaperän ja pohjaveden suojauksesta.

 

Maa-aineslupaa haetaan 100 000 m3 soran otolle 10 vuoden aikana. Samalla haetaan ympäristölupaa maa-ainesten murskaukseen, niin että maa-aineksia murskataan enintään 60 000 m3 vuodessa. Lupaan annetaan lupamääräyksiä mm. pohjaveden pinnan päälle jätettävistä suojakerroksista, tankkaus- ja tukialueelle rakennettavasta maaperän ja pohjaveden suojauksesta, pohjaveden määrän ja laadun tarkkailusta sekä tarpeelliset määräykset jätteiden käsittelystä ja soranottoalueen jälkihoidosta ja maisemoinnista.Vanhan maa-ainesluvan jälkihoitovelvoitteet siirretään tähän lupaan tämän lupapäätöksen kohteena olevien alueiden osalta.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että lautakunta hyväksyy ympäristö- ja maa-ainesluvan Morenia Oy:lle Ruottaman pohjoiselle sora-alueelle ottoalueille 1 ja 3 oheisen päätöksen mukaisesti. Koska kyseessä on pohjavettä vaarantava toiminta, sille ei myönnetä maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista aloittamisoikeutta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Ennen toiminnan aloittamista toiminnanharjoittajan on jätettävä maa-aineslain mukainen vakuus maisemointia varten, joka on suuruudeltaan 58 220 €.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa