Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.08.2019/Pykälä 221

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 40

26.06.2019

Kunnanhallitus

§ 221

13.08.2019

 

Jäsenkuntien esitykset Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen vuoden 2020 talousarviota varten

 

131/02.02.00/2016

 

Sotelk 26.06.2019 § 40

 

 

(Lisätiedot; hoivapalvelupäällikkö, puh. 0400 330 655)

 

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus on pyytänyt jäsenkuntien hallituksilta esityksiä vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman laatimista varten. Jäsenkuntien palvelujen käyttöarviot ja kehittämistarpeet on pyydetty kirjaamaan lomakkeelle, joka on pykälän liitteenä.

 

Kuntayhtymän tilikauden 2018 tulos muodostui 159 311 euroa alijäämäiseksi. Syntynyt alijäämä johtuu pääosin hallintorakennuksen purkamiseen liittyvästä tasearvon alaskirjauksesta. Kuntayhtymän toimintatuotot ja toimintakulut toteutuivat 102,4% talousarvioon nähden. Palveluhintoja ei ole korotettu, ne ovat vuoden 2014 tasolla.

 

Vuoden 2019 osalta päiväaikaisen toiminnan asiakasmäärät ja kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelujen käyttö jatkavat kasvuaan. Kuntoutusohjaajia kuntayhtymällä on Rovaniemen lisäksi Kemissä, Sodankylässä, Kittilässä ja Kemijärvellä. Kemijärvellä ja Kittilässä toiminta alkoi syksyllä 2018.

 

Kuntayhtymä jatkaa vuodelle 2020 toimintaansa itsenäisenä kuntayhtymänä. Kuntayhtymä on profiloitunut vahvana osaajana erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palveluiden järjestämisessä. Laitoshoidon purkamista jatketaan. Suunnitteilla on vaikeavammaisten runsaasti apuvälineitä tarvitsevien kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen yksikkö Koivuojankadulle Rovaniemelle. Asunnot valmistuvat vuonna 2020.

 

Alkuvuoden talouden toteuma vammaisten laitospalveluiden käytön osalta näyttää etenevän arvioidun mukaisesti, käyttöprosentti on 25,4%.

 

Perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle seuraavan lausunnon antamista:

 

Kittilän kunnan palvelutarpeet Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskukselta vuosille 2020-2021 pysyvät edelleen melko vakiintuneina. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa arvioidaan olevan kaksi henkilöä, valmentavassa ja kuntouttavassa asumisessa kaksi henkilöä ja tehostetussa palveluasumisessa yksi henkilö. Tutkimus- ja kuntoutusjaksoja arvioidaan tarvittavan 8 henkilölle, autismikuntoutusta 4 henkilölle ja kuntoutuspoliklinikkakäyntejä 5 henkilölle. Nämä määrät ovat arvioita.

 

Kittilän kunta on kiinnostunut yhteistyöstä kuntayhtymän kanssa kehitysvammaisten ihmisten asumispalvelujen suunnittelun, rakentamisen ja toteuttamisen suhteen kirkonkylän alueelle.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 13.08.2019 § 221

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa