Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 30.10.2019/Pykälä 55

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 55

30.10.2019

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022

 

77/02.02/2019

 

Sotelk 30.10.2019 § 55

 

 

(Lisätietoja: perusturvajohtaja, puh. 040 847 6526)

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 64 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet.

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on myös hyväksyttävä taloussuunnitelma suunnittelukaudeksi. Suunnitelmakausi kattaa vuodet 2020 - 2022.

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma on kuntastrategian toteuttamisen ja seurannan keskeinen väline.

 

Kunnanhallituksen 13.8.2019 § 228 hyväksymän vuoden 2020 talousarvion laadintaohjeen mukaan käyttötalouden kuluissa täytyy kaikissa mahdollisissa asioissa pyrkiä taloudellisuuteen, säästömahdollisuuksien löytämiseen ja siihen, etteivät kulut kasva esimerkiksi toimintoja uudelleen organisoimalla. Kuitenkin tiedostetaan se, että kulujen kasvuun on painetta eikä kulujen kasvua voida aina välttää.

 

Laadintaohjeen mukaan lautakunnat tarkastavat maksut ja taksat. Pyritään lisäämään toimintatuottoja siltä osin kuin se on mahdollista.

 

Tavoitteena on, että toimialojen nettokulut (=toimintakate) kasvavat enintään 2,5 prosenttia kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotuksen teksti- ja numero-osat ovat esityslistan liitteinä.

 

Perusturvajohtaja.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi sosiaali- ja terveystoimen talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2022.

 

Päätös:

Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi, että talousarvio ei pysy kunnanhallituksen asettamissa raameissa ja tämän vuoksi lautakunta päätti, että esitettyjä menolisäyksiä ei ole mahdollista täysimääräisesti toteuttaa.

 

Lautakunta päätti hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2021 seuraavilla muutoksilla:

- vanhus- ja vammaispalveluihin esitettyjä henkilöstökulujen lisäyksiä vähennetään 240.000 eurolla ja esitettyjä palvelujen ostoja 200.000 eurolla

- perusterveydenhuollon avohoidon esitettyjä henkilöstökulujen lisäyksiä vähennetään 60.000 eurolla

- erikoissairaanhoidon palvelujen ostoa vähennetään 200.000
eurolla.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa