Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 25.09.2019/Pykälä 48

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 103

14.12.2016

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 19

26.04.2017

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 48

25.09.2019

 

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli 1.1.2017 alkaen

 

22/05.02.03/2018

 

Sotelk 14.12.2016 § 103

 

 

(Lisätietoja: hoivapalvelupäällikkö, puh. 0400 330 655)

 

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palvelukodin hoivan ja hoidon kustannuksista setelin suuruisen arvon.

 

Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009). Asiakkaan kannalta palvelusetelin etuna on mm. valinnanvapauden lisääntyminen. Tämän myötä tarjoutuu mahdollisuus muuttaa itselle mieluisimpaan palvelutaloon, myös jonotusaika saattaa lyhentyä. Vaihtoehtona palvelusetelin käyttöönotolle on se, että asiakas jää kunnan järjestämien palvelujen piiriin. Vain erityisestä harkinnasta kunta voi ostaa tehostetun palveluasumisen hoivapaikan ostopalveluna.

 

Asiakkaat, joiden asumis- ja hoivapalvelut järjestetään palvelusetelillä, täyttävät samat tehostettuun palveluasumiseen ohjautumisen kriteerit kuten muutkin julkiseen asumispalveluun SAP-työryhmän kautta sijoittuvat asiakkaat.

 

Palveluseteliä voi käyttää vain palvelutarpeen arvioinnissa todettuun hoivan ja hoidon maksuun. Sillä ei voi maksaa muita palveluntuottajan tarjoamia palveluja. Asiakas maksaa vuokran, ateriapalvelun, tukipalvelut kuten siivous- ja vaatehuolto sekä mahdollisen omavastuuosuuden eli tuottajan vuorokausihinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen sekä muut mahdolliset palveluntuottajan kanssa sopimansa palvelut suoraan palvelun tuottajalle.

 

Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen ja palvelusetelin maksimiarvo on 100 euroa/vuorokausi. Palvelusetelin asiakaskohtainen arvo määräytyy asiakkaan bruttotulojen mukaan seuraavasti:

 

[image]

 

 

 

 

 

Perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että tehostetun palveluasumisen palveluseteli otetaan käyttöön 1.1.2017 alkaen yksityisessä tehostetussa palveluasumisessa.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle.

__________

 

Sotelk 26.04.2017 § 19

 

 

 

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Sote-uudistuksen valmistelutyössä on pidetty tärkeänä asiakkaan valinnanvapauden lisääntymistä. Yksityisten palveluntuottajien kiinnostus tarjota palvelujaan Kittilän kunnan asukkaille on ollut huomattavan suurta.

 

Perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että tehostetun palveluasumisen palveluseteli otetaan käyttöön 1.5.2017 alkaen yksityisessä tehostetussa palveluasumisessa.

 

Päätös:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että vuoden 2018 talousarvion yhteydessä palataan asiaan jos on tarvetta.

__________

 

Sotelk 25.09.2019 § 48

 

Vanhus- ja vammaispalveluissa on palveluasumishakemuksen toimittanut kuntaan 28 henkilöä. Heistä 16 tarvitsee jo tällä hetkellä tehostettua palveluasumista. Tämänhetkinen paikkamäärä (omat ja paikalliset ostopalvelut) eivät riitä, koska väestö ikääntyy ja palvelutarve kasvaa.

 

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluja myös yksityisiltä palveluntuottajilta. Asiakas saa itse valita palveluntuottajan omien tarpeidensa mukaisesti kunnan hyväksymiltä palveluntuottajilta.

 

Jos asiakas ei halua palveluaan järjestettävän palvelusetelillä, hänelle on järjestettävä palvelu muutoin.

 

Perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että tehostetun palveluasumisen palveluseteli otetaan käyttöön 1.1.2020 alkaen yksityisessä tehostetussa palveluasumisessa ja tarvittava määräraha esitetään varattavaksi kunnan vuoden 2020 talousarvioon.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa