Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 05.06.2019/Pykälä 62

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 62

05.06.2019

 

Poikkeamislupa 19-0163-POI

 

195/10.03.00/2019

 

RakYmplk 05.06.2019 § 62

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400-396074 )

 

Könkään rekisterikylän tilalle Palo I haetaan lupaa poiketa MRL 72 §:n määräyksistä ja rakentaa 120 m²:n suuruinen omakotitalo ja 48 m²:n suuruinen talousrakennus. Tilalla on keskeneräinen 20 m²:n suuruinen vapaa - ajan asunto joka uudisrakentamisen yhteydessä muutetaan saunarakennukseksi. tilan koko on 35920 m² ja se sijaitsee Lismajoen etelärannalla sillan vasemmalla puolella . Tilalla on rantaviivaa Lismajoessa noin 380 metriä. Hakemus poikkeaa myös kunnan rakennusjärjestyssäännön määräämästä enimmäisrakennusoikeudesta ranta - alueelle. Hakemus on tullut vireille 14.4.2019.

 

Hakija on kuullut hankkeen johdosta tiloja Junttila Rno * * *, Alajunttila Rno * * * ja Lismajoen rantapalsta Rno* * * *.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Tila sijaitsee Levin osayleiskaavassa M - alueeksi varatulla alueella eli maa - ja metsätalousalueella. Tilalle on 17.6.2004 myönnetty Lapin ympäristökeskuksen toimesta poikkeamislupa lomarakennuksen ja talousrakennuksen rakentamiseksi. Rakentaminen on aloitettu ja lomarakennus on keskeneräinen.

 

Tila Palo I Rno * * * on muodostunut jo rakennuspaikaksi aiemmin myönnetyn poikkeamis- ja rakennuslupamenettelyn toteutuksen kautta. Rakennuspaikalle on tieyhteys Inarintiestä ja rakennuspaikan kelpoisuus on tutkittu aiemman lupaharkinnan ja olemassa olevan rakennuksen katselmuksien yhteydessä.

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan.

 

Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallisia ympäristö tai muita vaikutuksia. Rakennusjärjestyksessä määrätyn enimmäisrakennusoikeuden ylittäminen ei olennaisesti syrjäytä määräyksen tavoitteita eikä johda merkittävään rakentamiseen. Hakija on esittänyt erityisiä syitä poikkeamisen perusteeksi.

 

Hakijan on esitettävä suunnitelma jätevesien käsittelystä rakennusvalvonnan hyväksytettäväksi mahdollisen rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 72 §, MRL 116 §, MRL 171 §.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa