Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 05.06.2019/Pykälä 60

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 60

05.06.2019

 

Ympäristö- ja maa-aineslupapäätös, Saihon kallioalue Kittilän Alakylässä, Maansiirto Jorma Vainio Oy

 

362/11.01.00/2018

 

RakYmplk 05.06.2019 § 60

 

Maansiirto Jorma Vainio Oy on hakenut maa-aines- ja ympäristölupaa Saihon kallioalueelle louhintaan ja murskaukseen. Maa-aineslain muutoksen (10.4.2015/424) 4a§:n mukaisesti kun haetaan sekä maa-aines- että ympäristölupaa on hakemus käsiteltävä yhteiskäsittelyssä.

 

Saihon kallioalue on uusi kallioainesten ottoalue, jossa kallion ottaminen on tarkoitus alkaa alkukesästä. Hakemus on tullut vireille 14.12.2018. ja siihen on viimeiset täydennykset saatu 9.4.2019. Hakemus on ollut kuulutettuna 11.4.-13.5.2019.

 

Suunniteltu toiminta-alue sijoittuu Palotievat II-luokan pohjavesialueen (12261234) nykyisen rajauksen sisäpuolelle. Pohjavesialueen rajausta tullaan kuitenkin Lapin ELY-keskuksen lausunnon mukaan muuttamaan Lapin ELY-keskuksen tekemän maastokatselmuksen perusteella. Rajausmuutoksen jälkeen toiminta-alue tulee sijaitsemaan pohjavesialueen ulkopuolella.

 

Lupaa haetaan louhia ja murskata 100 000m3 kalliota 10 vuoden aikana ja johtaa kuivatusvedet Ounasjokeen johtavaan Mustanvuopionojaan. Lupaan annetaan lupamääräyksiä mm. vesien puhdistamisesta, päästöjen tarkkailusta sekä tarpeelliset määräykset louhoksen jälkihoidosta.

 

Ympäristösihteeri:

Lautakunta hyväksyy ympäristö- ja maa-ainesluvan Maansiirtoliike Jorma Vainio Oy:lle Saihon kallioalueelle Alakylän Palotievaan oheisen päätöksen mukaisesti. Ennen toiminnan aloittamista toiminnanharjoittajan on jätettävä maa-aineslain mukainen vakuus maisemointia varten, joka on suuruudeltaan 52 000 €.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa