Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 17.06.2019/Pykälä 30

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 30

17.06.2019

 

Etsivä nuorisotyöntekijän toimen vakinaistaminen

 

Vapsivlk 17.06.2019 § 30

 

(Lisätietoja: vs. nuorisosihteeri puh. 040 631 2107)

 

Etsivää nuorisotyötä on tehty Kittilässä vuodesta 2010. Kittilän kunnan palveluksessa on ollut jo vuodesta 2012 alkaen 2 etsivää nuorisotyöntekijää. Molemmat ovat olleet määräaikaisessa työsuhteessa vuoden kerrallaan. Seuraava jakso on 1.9. 2019 - 31.8. 2020.

 

Vuoden 2019 talousarvioon on vahvistettu toisen määräaikaisen etsivän nuorisotyöntekijän toimen vakinaistaminen.

 

Neuvotteluissa on päädytty esittämään Tuomas Jääskön työsuhteen vakinaistamista. Vakinaistamiskriteerinä on käytetty työhistoriaa. Ehdotetulla henkilöllä on pitkä, viidentoista vuoden, työhistoria Kittilän kunnan palveluksessa.

 

Keskusteluissa on käsitelty etsivän nuorisotyöntekijän vakinaistamistarvetta, koska työ ei rahoituksen projektiluontoisuudesta huolimatta ole projektiluontoista vaan vakiintunutta kunnan järjestämää nuorisotyötoimintaa.

 

Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävässä edellytetään nuoriso-ohjaajan, yhteisöpedagogin (AMK), sosionomin (AMK) tai muuta vastaavaa koulutusta. Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, sosiaalisuutta, ongelmanratkaisutaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja moniammatillista tiimi- sekä verkostotyön osaamista. Nyt vakinaistettavalla henkilöllä on edellä mainittu kelpoisuus ja työssä vaadittavat ominaisuudet. Hän on hoitanut tehtävää yhtäjaksoisesti vuoden kerrallaan jo 7 vuoden ajan. Työsuhde on alkanut 17.9.2012.

 

Työsopimuslain 3 § mukaan: "Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta samoin kuin ilman perusteltua syytä tehtyjä toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia on pidettävä toistaiseksi voimassa olevina.

 

Vakinaistettavan henkilön kanssa on keskusteltu ja hän on antanut kirjallisen suostumuksen siirtymiseksi vakinaisesti täytettävään etsivän nuorisotyön tehtävään.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää vakinaistaa Tuomas Jääskön työsuhteen, etsivän nuorisotyöntekijän toimeen 1.9.2019 alkaen toistaiseksi voimassa olevaksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa