Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 17.06.2019/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 29

17.06.2019

 

Raattaman Reitit Ry:n avustushakemus

 

214/02.05.01/2019

 

Vapsivlk 17.06.2019 § 29

 

(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)

 

Raattaman Reitit Ry:n tavoitteena on suorittaa latupohjien raivaustöitä Raattaman kylän ympäristössä kuluvan kesän aikana. Tätä tarkoitusta varten yhdistys hakee Kittilän kunnalta 2 000 euron suuruista avustusta. Avustushakemus on esityksen oheismateriaalina. Yhdistys on toimittanut liikuntatoimistolle tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.6.2017-31.5.2018 sekä toimintasuunnitelman kaudelle 1.6.2018-31.5.2019. Nämä asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Raattaman Reitit Ry ylläpitää Raattaman kylän ympäristössä latuverkostoa, jonka kokonaispituus on noin 70 kilometriä. Latuverkosto ulottuu kolmen kunnan alueelle. Raivauksen tarpeessa olevien latupohjien yhteispituus on noin 50 kilometriä. Suurin osa raivauksen tarpeessa olevista latupohjista sijaitsee Kittilän kunnan alueella. Yhdistyksen puheenjohtajan mukaan latuverkostoa on edellisen kerran raivattu vuonna 2015, joten raivaustöiden tarve on ilmeinen. Raivaustöiden viivästyminen heikentää käyttäjätyytyväisyyttä sekä vaikeuttaa latukonekuljettajan työskentelyä.

 

Liikuntatoimi katsoo, että Raattaman latuverkoston asianmukainen kunnostaminen palvelee alueellista kokonaisetua. Yhdistyksen ylläpitämät hiihtoladut ovat sekä paikallisten että ulkopaikkakuntalaisten hiihtäjien ahkerassa käytössä. Lisäksi latuverkoston kunto vaikuttaa matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiin.

 

Raattaman raivaustöitä ei ole otettu huomioon liikuntatoimen vuoden 2019 talousarviota laadittaessa, mutta liikuntatoimen talousarvioon on varattu 12 000 euroa yhteisöavustuksia varten kustannuspaikalle 70201 menotilille 4740. Tämä määräraha on ensisijaisesti varattu ympäryskylien latuavustuksia varten. Vuonna 2019 latuavustusten toteutuma on 8 644,00 euroa. Yhteisöavustuksiin varatut määrärahat on perusteltua käyttää täysimääräisesti. Näin ollen liikuntatoimi katsoo, että Raattaman Reitit Ry:lle voidaan myöntää avustusta raivaustöiden suorittamista varten. Liikuntatoimi esittää, että yhdistykselle myönnetään tuhannen (1 000) euron suuruinen avustus edellä mainituista määrärahoista.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää Raattaman Reitit Ry:lle avustusta esityksen mukaisesti.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa