Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.05.2019/Pykälä 161

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 161

28.05.2019

 

Vs. sivistystoimenjohtajan vaali 1.7.2019 - 31.7.2020

 

127/01.01.01/2019

 

Khall 28.05.2019 § 161

 

(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukankaan virkasuhde Kittilän kuntaan on päättynyt 4.2.2019. Vs. sivistystoimenjohtajan virka on täytettynä määräaikaisesti 30.6.2019 saakka. Kunnanhallitus julisti vs. sivistystoimenjohtajan viran avoimeksi 16.4.2019 (§ 127) määräaikaisena 1.7.2019 alkaen.

 

Kunnanhallitus päätti, että vs. sivistystoimenjohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään opetushallinnon tutkintoa tai muulla tavalla saavutettua rehtorin kelpoisuutta (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 2 luku 2 §), kunnallishallinnon yleistä tuntemusta sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja esimiestaitoja. Lisäksi arvostetaan aiempaa kokemusta sivistystoimen johtamistehtävistä, kehittämisotetta sekä kykyä strategiseen ajatteluun.

 

Kunnanhallitus päätti, että vs. sivistystoimenjohtajan virka julistetaan haettavaksi siten, että hakemus on toimitettava viimeistään 10.5.2019 klo 12.00 hakuilmoituksessa tarkemmin määritellyllä tavalla.

 

Hakuilmoitus julkaistiin viikolla 16 Kittilän kunnan kotisivuilla, www.kuntarekry.fi ja www.mol.fi - sivuilla sekä Kuntalehden internetsivuilla. Lisäksi ilmoitus julkaistiin tiivistelmänä Lapin Kansassa.

 

Kunnanhallitus asetti vs. sivistystoimenjohtajan viran täyttämistä varten valintatyöryhmän ja valitsi siihen jäseniksi vs. kunnanjohtaja Antti Jämsénin, koululautakunnan puheenjohtajan Asko Jussilan, vapaan sivistystyön lautakunnan puheenjohtajan Marita Toivasen, kunnanhallituksen edustajan Raija Palosaaren ja sivistystoimen edustajaksi yläkoulun ja lukion rehtorin Janne Ylinamman sekä sihteeriksi henkilöstöpäällikkö Taina Aspelundin.

 

Kunnanhallitus päätti, että vs. sivistystoimenjohtajan virka täytetään 6 kuukauden koeajalla. Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ennen sijaisuuden vastaanottamista.

 

Vs. sivistystoimenjohtajan virkaa hakivat määräaikana seuraavat henkilöt:

 

HM Kaarela-Mustonen Maarit

FM Kemppi Pia

KT Mäkelä Aarne

KM Mäkelä Tapio

KM Nikunlassi Laila

KM ja FM Parkkinen Antti

FM Pesonen Tuomo

FM Pitkänen Jari

HM Toivola Marketta

KM Vihla Ville

KM Vilamaa Paula

 

Paula Vilamaa on perunut 15.5.2019 vs. kunnanjohtajalle toimittamallaan ilmoituksella hakemuksen sivistystoimenjohtajan sijaisuuteen 1.7.2019-31.7.2019.

 

Valintatyöryhmä päätti kutsua haastatteluun 14.5.2019 Aarne Mäkelän, Tapio Mäkelän ja Laila Nikunlassin vs. sivistystoimenjohtajan kelpoisuusvaatimuksena olleen soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, tehtävän menestyksellisen hoitamisen edellyttämän opetushallinnon tutkinnon tai muulla tavalla saavutetun rehtorin kelpoisuuden (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 2 luku 2 §) ja sivistystoimen johtamistehtäväkokemuksen perusteella.

 

Valintatyöryhmä haastatteli 20.5.2019 Tapio Mäkelän, Laila Nikunlassin ja Aarne Mäkelän. Valintatyöryhmä ehdottaa yksimielisesti, että vs. sivistystoimenjohtajaksi valitaan kasvatustieteiden tohtori Aarne Mäkelä, jonka työryhmä katsoo koulutuksensa, työkokemuksensa ja haastattelun perusteella parhaimmin soveltuvaksi Kittilän kunnan vs. sivistystoimenjohtajaksi.

Oheismateriaalina on ansiovertailu, josta ilmenee hakijoiden kelpoisuudet ja aiempi kokemus sivistystoimen johtamistehtävistä sekä hakijayhteenveto.

 

Vt. kunnanjohtaja:

 

  1. Kunnanhallitus päättää valita vs. sivistystoimenjohtajan virkaan 1.7.2019-31.7.2020 KT Aarne Mäkelän, joka soveltuu parhaimmin koulutuksensa, työkokemuksensa ja haastattelun perusteella Kittilän kunnan vs. sivistystoimenjohtajaksi.

  2. Vs. sivistystoimenjohtajan kokonaispalkaksi päätetään 6 024,44 euroa kuukaudessa.

  3. Virantäytössä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

  4. Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ennen sijaisuuden vastaanottamista.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan esityksen.

Todettiin, että hallintosäännön 41 §:n perusteella mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on kunnanhallituksella.

 

Kunnanhallitus hyväksyi vaalissa yksimielisesti vs. sivistystoimenjohtajaksi kasvatustieteiden tohtori Aarne Mäkelän.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa