Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 16.05.2019/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 53

16.05.2019

 

Oikausvaatimus rakennustarkastajan viranhaltijapäätöksestä 29.3.2019 §79

 

132/10.03.00/2019

 

RakYmplk 16.05.2019 § 53

 

Kunnan ympäristövalvonta on ympäristötarkastajan laatimassa oikaisuvaatimuksessa vaatinut rakennustarkastajan tekemän toimenpidelupapäätöksen 29.3.2019 § 79 kumoamista ja toimenpidelupapäätöksen palauttamista uudelleen käsiteltäväksi. Uuden käsittelyn yhteydessä on pyydettävä lausunnot kunnan ympäristösuojeluviranomaiselta ja terveydensuojeluviranomaiselta.

 

Rakennustarkastaja:

Rakennustarkastajan tekemä toimenpidelupapäätös koskee Pallasjärven rannalla olevan autiotuvan kuivakäymälän uusimista. Vanha käymälä puretaan ja tilalle rakennetaan kolmiosainen kuivakäymälä.

 

Kittilän kunnan voimassa olevan hallintosäännön mukaan rakennustarkastaja päättää toimenpideluvasta.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n 1 momentin mukaan valitus- ja oikaisuvaatimusoikeus toimenpidelupapäätöksestä on:

 

1 ) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla tai haltijalla.

2 ) sellaisen kiinteistön omistajalla tai haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen voi päätös olennaisesti vaikuttaa.

3 ) sillä, jonka oikeuteen tai velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

4 ) kunnalla.

 

Esitän, rakennus- ja ympäristölautakunta ei tutki oikaisuvaatimusta.

 

Perusteluna esitykselle on se, ettei oikaisuvaatimuksen laatijalla ole maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n 1 momentin kohtien 1 - 4 perusteella oikaisuvaatimusoikeutta rakennus- tai toimenpidelupapäätöksestä.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 192 § ja Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 mom.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa