Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 11.06.2019/Pykälä 70

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 70

11.06.2019

 

Luokanopettajan virkavaali (Kaukosen koulu)

 

220/01.01.01/2019

 

Koululk 11.06.2019 § 70

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 705 7486)

 

Kittilän koululautakunta on kokouksessaan 8.5.2019 § 48 päättänyt julistaa toistaiseksi täytettävä luokanopettajan viran avoimeksi 1.8.2019 lukien, sijoituspaikkana Kaukosen koulu. Virka on ollut haettavan 8.5.-23.5.2019. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan virallisen ilmoitustaulun lisäksi työvoimahallinnon sivulla ja Kuntarekryn sivulla.

 

Luokanopettajan kelpoisuus määritellään opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/98) ja tämän asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 865/2005) mukaan. Luokanopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:

 

1) kasvatustieteen maisterin tutkinnon, vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset peruskoulussa tai perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot

 

2) kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen (530/1978) mukaisen kandidaatin tutkinnon sekä 1 kohdassa tarkoitetut opinnot; tai

 

3) Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa vähintään kolmivuotiseen koulutusohjelmaan perustuvan peruskoulun luokanopettajan tutkinnon.

 

Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

 

Määräaikaan mennessä toistaiseksi täytettävän luokanopettajan virkaan haki kahdeksan (8) henkilöä.

 

Haastatteluryhmä (lautakunnan puheenjohtaja Asko Jussila, koulunjohtaja Marita Seppänen, varajohtaja Samu Lintula ja vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä) ovat 3.6.2019 haastatelleet hakijoista Janne Honkasen, Seija Keskitalon ja Saila Ruotsalan.

 

Haastattelussa esille tuli Seija Keskitalon vahvuudet musiikin ja alkuopetuksen osaamisesta. Seija Keskitalolla on luokanopettajan tutkinnon ohella musiikin aineenopettajan kelpoisuus.

 

Suoritettujen haastattelujen ja hakijoista tehdyn ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvion nojalla haastatteluryhmä esittää yksimielisesti Seija Keskitalon valitsemista toistaiseksi valittavaan luokanopettajan virkaan 1.8.2019 lukien.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja

Koululautakunta päättää, että Seija Keskitalo valitaan edellä mainituin perustein toistaiseksi valittavaan luokanopettajan virkaan 1.8.2019 lukien.

 

Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa