Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 08.05.2019/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 54

08.05.2019

 

Varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa olevan toimen täyttäminen (Päiväkoti Pikkumettä)

 

104/01.01.01/2019

 

Koululk 08.05.2019 § 54

 

(Lisätietoja: vs. varhaiskasvatuspäällikkö 040 7162084)

 

Kittilän varhaiskasvatukseen on ollut haettavana toistaiseksi voimassa oleva varhaiskasvatuksen opettajan toimi 1.6.2019 alkaen. Toimen alkusijoituspaikka on Päiväkoti Pikkumettä. Haku päättyi 8.4.2019. Määräaikaan mennessä tehtävään saapui kuusi hakemusta, joista kolmella on tehtävän edellyttämä kelpoisuus.

Haastatteluun kutsuttiin Ollila Anne-Maria, Valli Elina, Pokela Anna sekä Myllykoski Annika. Haastattelun suorittivat päiväkodin johtajat Kaija Takala ja Mervi Kurtakko, vs. varhaiskasvatuspäällikkö Pirjo Junttila-Vitikka sekä lautakunnan edustajana Laura Kaukoranta. Hakijat pisteytettiin haastattelun pohjalta ja suoritettiin kokonaisarvio.

 

Anna Pokela ilmoitti hakemuksessaan, että pystyy ottamaan tehtävän vastaan aikaisintaan tammikuussa 2020. Elina Valli on myöhemmin ilmoittanut vetävänsä hakemuksen pois.

 

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 6. luvun, 26 §:n mukaan kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään edellyttää vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla.

 

Varhaiskasvatuslaissa (14.luku, 75§) todetaan myös, että joka tämän lain voimaan tullessa (1.9.2018) on kelpoinen toimimaan lastentarhanopettajana, on kelpoinen toimimaan varhaiskasvatuksen opettajana. Lisäksi todetaan, että joka tämän lain voimaan tullessa on hyväksytty yliopistoon tai ammattikorkeakouluun opiskelemaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 7 §:ssä tarkoitettuja lastentarhanopettajan opintoja tai vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta on hyväksytty yliopistoon tai ammattikorkeakouluun opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajan opintoja, on opinnot suoritettuaan kelpoinen toimimaan 26§:ssä tarkoitettua varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää - edellyttäen, että opinnot suoritetaan loppuun viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2023.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää valita varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään 1.6.2019 alkaen Anne-Maria Ollilan, joka täyttää varhaiskasvatuslain edellyttämät kelpoisuusehdot. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

 

Päätös:

Koululautakunta hyväksyy esityksen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa