Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 08.05.2019/Pykälä 48

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 48

08.05.2019

 

Luokanopettajan viran aukijulistaminen

 

Koululk 08.05.2019 § 48

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)

 

Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan (46 §) mukaan vakinaisen henkilöstön valitsee ao. lautakunta. Vakinaisesti valittavan luokanopettajan valitsee koululautakunta. Luokanopettajan virka on jäämässä avoimeksi 1.8.2019 Kaukosen koululta.

 

Luokanopettajan kelpoisuus määritellään opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/98) ja tämän asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 865/2005) mukaan.

 

Luokanopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:

 

1) kasvatustieteen maisterin tutkinnon, vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset peruskoulussa tai perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot

 

2) kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen (530/1978) mukaisen kandidaatin tutkinnon sekä 1 kohdassa tarkoitetut opinnot; tai

 

3) Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa vähintään kolmivuotiseen koulutusohjelmaan perustuvan peruskoulun luokanopettajan tutkinnon.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää, että luokanopettajan virka julistetaan haettavaksi toistaiseksi 1.8.2019 alkaen.

 

Koululautakunta asettaa toistaiseksi valittavan luokanopettajan viran täyttämistä varten valintatyöryhmän ja valitsee siihen jäseniksi vs. sivistystoimenjohtajan, koululautakunnan puheenjohtaja ja rehtorin.

Koululautakunta päättää, että toistaiseksi täytettävä luokanopettajan virka täytetään sopimalla 6 kuukauden koeajasta. Luokanopettajan virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

 

Päätös:

Koululautakunta hyväksyy esityksen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa