Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 24.06.2019/Pykälä 24

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tarkastuslautakunta

§ 15

18.04.2019

Tarkastuslautakunta

§ 21

23.05.2019

Kunnanvaltuusto

§ 24

24.06.2019

 

Vuoden 2018 arviointikertomus

 

243/02.06.01/2018

 

Tarklk 18.04.2019 § 15

 

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

 

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

 

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

 

Esityslistan oheismateriaalina on aineistoa arviointikertomuksen valmisteluun. Tarkoituksena on, että lautakunta ko. materiaalin, tilinpäätöksen ja muun saamansa materiaalin perusteella evästää arviointikertomuksen valmistelussa.

 

Puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta käydyn keskustelun jälkeen antaa ohjeita arviointikertomuksen laatimiseksi.

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

__________

 

Tarklk 23.05.2019 § 21

 

 

Lautakunnan ohjeistuksen pohjalta on valmistettu ehdotus arviointikertomukseksi. Ehdotus on esityslistan liitteenä.

 

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

 

  • valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi,

  • valtuusto saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tiedoksi toimenpiteitä varten,

  • valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

 

Arviointikertomus on pöytäkirjan liitteenä.

__________

 

Kvalt 24.06.2019 § 24

 

Päätös:

Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Inkeri Yritys esitti Oikeudenmukainen Kittilä, Kokoomuksen ja Vihreiden valtuustoryhmien puolesta, että tilintarkastajalta pyydetään lisäselvitys siihen liittyen, miksi selvitysryhmän raportissa mainittua asiakirjahallinnon puutteellisuutta ei ole mainittu tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa eikä myöskään luottamushenkilöiden pidättämistä luottamustehtävistä ole nähty ongelmallisena ja muutoin esitys hyväksytään (esitys kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä).

 

Valtuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että on tehty tarkastuslautakunnan esityksestä poikkeava esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat tarkastuslautakunnan esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Oikeudenmukainen Kittilä, Kokoomuksen ja Vihreiden valtuustoryhmien esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemäntoista (17) jaa-ääntä, yhdeksän (9) ei-ääntä ja yksi (1) äänesti tyhjää. Jaa-ääniä antoivat Sirkka Hangasvaara, Ville Jokela, Sakari Kautto, Pekka Kenttälä, Toni Kenttälä, Pirkko Jauhojärvi, Mikko Lompolo, Jussi Mäkitalo, Aki Nevalainen, Maarit Niskanen, Raija Palosaari, Antti Pekkala, Matti Pääkkölä, Pekka Rajala, Marita Toivanen, Juha Toivola ja Jukka Ylisuvanto. Ei-ääniä antoivat Tiina Huilaja, Pentti Kangas, Maija Linnala, Outi Marttila, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Jukka Poti, Esa Ylläsjärvi ja Inkeri Yritys. Tyhjää äänesti Anna-Liisa Nilivaara.

 

Puheenjohtaja totesi, että äänestystuloksen perusteella tarkastuslautakunnan esitys hyväksyttiin.

 

Inkeri Yritys,Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Outi Marttila, Esa Ylläsjärvi, Pentti Kangas, Maija Linnala ja Jukka Poti ilmoittivat eriävän mielipiteensä OMK:n, Kokoomuksen ja Vihreiden valtuustoryhmien esitykseen perustuen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa