Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 11.04.2019/Pykälä 46

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 46

11.04.2019

 

Ottamislupapäätös maa-ainesten ottoon Suurkuusikon moreeninottoalueelta/Agnico Eagle Finland Oy

 

267/10.03.00/2018

 

RakYmplk 11.04.2019 § 46

 

Agnico Eagle Finland Oy hakee lupaa maa-ainesten ottamiseen Kittilän kunnan Kiistalan kylään tilalle Suurikuusikko (261-406-68-2), noin 24,9 hehtaarin suuruiselle alueelle.

Suunniteltu maa-ainesten ottamismäärä on 250 000 m3 ja lupaa haetaan kolmeksi vuodeksi. Arvioitu vuotuinen ottamismäärä on maksimissaan 250 000 m3.

Ainesta käytetään uusien vesivarastoaltaden sekä tulevan NP4-altaan tarpeisiin. Ottamisalue jää tulevan NP4-rikastushiekka-altaan sisälle. Murskaustoimintaa tai muuta maa-aineksen jalostusta ei tehdä maa-ainestenottoalueella.

Moreeninottamisalueen ympäristövaikutukset on arvioitu NP4-altaan rakentamista käsittelevässä YVA-menettelyssä ja Lapin ELY-keskus on kannanotossaan todennut, että tässä maa-aineslupahakemuksessa esitetty moreeniaineksen otto ei edellytä erillistä YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttamista.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy Agnico Eagle Finland Oy:n maa-aineslupahakemuksen ja myöntää yhtiölle liittenä olevan maa-ainesluvan sekä vahvistaa vakuudeksi 83 170 euroa maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamiseksi. Vakuuden on oltava voimassa 12 kk maa-ainesluvan päättymisen jälkeen. Lisäksi rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää hakijalle luvan toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta ja asettaa 5000 euron suuruisen vakuuden toiminnan aloittamiselle ennen maa-aineslupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Tämä 5000 euron vakuus palautetaan, kun hakija on toimittanut Kittilän kunnan ympäristövalvontaan todistuksen maa-ainesluvan lainvoimaisuudesta.

 

Lupien käsittelystä sekä vakuuksien määräämisestä peritään Kittilän kunnan maa-ainestaksan (kvalt 29.08.2016 § 45) mukaiset maksut.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa