Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.08.2019/Pykälä 44

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 44

28.08.2019

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto tilintarkastajan loppuraportista 2018

 

243/02.06.01/2018

 

Sotelk 28.08.2019 § 44

 

Kunnanhallitus on lähettänyt tilintarkastajan loppuraportin vuodelta 2018 lausunnolle lautakuntiin.

 

Loppuraportin 2. kohdassa Hallinnon laillisuus ja valtuuston päätöksenmukaisuus sivulla 3 tarkastellaan talousarvion toteutumista. Siinä todetaan, että merkittävin poikkeama talousarvion noudattamisessa on käyttötalouden menoylitys 1,2 M€. Ylitys aiheutuu sosiaali- ja terveystoimesta, jossa vanhus- ja vammaispalvelujen ylitys on 538 t€ ja erikoissairaanhoidon ylitys 1170 t€.

 

Tilintarkastajan loppuraportti on oheismateriaalina.

 

Perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää pyydettynä lausuntonaan seuraavaa:

 

Vanhus- ja vammaispalvelujen ylitys johtui osittain siitä, että vuoden 2018 talousarvioesityksen laatimisen loppuvaiheessa jouduttiin koko kunnan talousarvioesityksen tasapainottamiseksi eli saamiseksi annettuun raamiin karsimaan tulosalueen lautakuntakäsittelyn jälkeen vielä 120 000 euroa. Lisäksi asiakaspalvelujen ostoa kunnilta käytettiin 50 000 euroa ennakoitua enemmän, asiakaspalveluja ostettiin muilta 225 000 eurolla enemmän kuin arvioitiin talousarvion laatimisvaiheessa, omaishoidontukea vanhuksien ja vammaisten hoitoon myönnettiin 120 000 euroa enemmän kuin oli talousarviossa varauduttu ja vammaisille myönnetyt avustukset ylittyivät 100 000 eurolla. Edellä mainitut palvelut ovat lakisääteisiä eivätkä ne ole määrärahasidonnaisia ja ne on myönnetty kuntalaisille lautakunnan ohjeiden mukaisesti.

 

Erikoissairaanhoidon osalta vastaavaa karsintaa jouduttiin tekemään 55 000 euroa. Tulosalueen määrärahatarve oli vuonna 2018 ennakoitua suurempaa ja merkittävä osa erikoissairaanhoidon kustannuksista syntyi Lapin sairaanhoitopiirin ostopalveluista lähinnä yliopistosairaaloista.

 

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa