Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.08.2019/Pykälä 43

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 43

28.08.2019

 

Kittilän kunnan lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020 - 2022 ja talousarvio vuodelle 2020

 

200/02.02.00/2015

 

Sotelk 28.08.2019 § 43

 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on pyytänyt lausuntoa toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020 - 2022 ja talousarviosta vuodelle 2020.

 

Sairaanhoitopiirin toiminnan suunnittelussa noudatetaan yhtymävaltuuston hyväksymiä strategisia linjauksia ja kuntayhtymän hallituksen ohjeita.

 

Sairaanhoitopiirin toimintasuunnitelmavuosiin 2020 - 2022 vaikuttaa merkittävästi Lapin keskussairaalan (LKS) laajennushanke, josta yhtymävaltuusto teki rakentamispäätöksen 29.11.2018 ja jäsenkuntien yhä kiristyvät taloustilanteet.

 

Tulevien vuosien talouden tasapainossa pitämiseksi ja kassan vahvistamiseksi erikoissairaanhoidon oman toiminnan bruttokäyttötalouskuluihin ei suunnitella kasvua.

 

Asiakasmaksut esitetään nostettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen mukaisiin korkeimpiin sallittuihin maksuihin.

 

Perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle lausunnoksi Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020 - 2022 sekä talousarviosta vuodelle 2020 seuraavaa:

 

Lapin keskussairaalan merkittävän laajennushankkeen odotetaan parantavan sairaalan toimintakykyä ja potilaspalveluja. Toiminnan tehostumisen myötä on mahdollisuus maltilliseen menokehitykseen, jotta kuntien erikoissairaanhoitoon varaamat määrärahat pysyvät kuntien kantokyvyn mukaisina. Laajennushankkeessa on kaikin keinon pyrittävä pysymään arvioiduissa enimmäiskustannuksissa.

 

Muonion ja Enontekiön kuntien perusterveydenhuollon kustannukset tulee tarkasti eriyttää ja huolehtia siitä, että kyseisiä kustannuksia ei valu muiden jäsenkuntien maksettavaksi.

 

Kittilän kunnanhallituksen 13.8.2019 hyväksymän kunnan vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2022 taloussuunnitelman mukaan käyttötalouden kuluissa täytyy kaikissa mahdollisissa asioissa pyrkiä taloudellisuuteen, säästömahdollisuuksien löytämiseen ja siihen, että kulut eivät kasva, esimerkiksi toimintoja uudelleen organisoimalla. Tavoitteena on , että toimialojen nettokulut (=toimintakate) kasvavat enintään 2,5 prosenttia kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Edellä mainittu soveltuu myös ohjeeksi Lapin sairaanhoitopiirille.

 

Kittilän kunnan perusterveydenhuollon ja Lapin sairaanhoitopiirin tuottaman erikoissairaanhoidon yhteistyö on ollut hyvällä tasolla. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lähipalvelujen kehittämiseen potilaslähtöisesti nykyteknologiaa hyödyntäen.

 

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa