Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.05.2019/Pykälä 136

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 26

14.03.2019

Kunnanhallitus

§ 92

26.03.2019

Kunnanhallitus

§ 136

06.05.2019

 

Lukkarin koulun LVIA-töiden urakkatarjoukset

 

142/10.03.02/2017

 

Teknlk 14.03.2019 § 26

 

 

(Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö puh. 040-6744 393)

 

Lukkarin koulun korjaustöiden investointimäärärahaksi on varattu 240 000 €. Määrärahavaraus tehtiin edellisen LVI-suunnittelijan suunnitelmien pohjalta. Suunnitteluiden puitesopimukset hyväksyttiin 5.12.2018 jolloin suunnittelija vaihtui. Suunnittelutyön tarkastelun aikana ilmeni täydennettävää suunnitelmissa ja niihin liittyvistä tarkennuksista aiheutui mm. toisen erillisen ilmanvaihtokonehuoneen rakentamistarve.

 

Suunnitelmat valmistuivat 20.2.2019 ja urakkatarjoukset pyydettiin 22.2.2019, toteutusaika on 6.5. - 31.10.2019 ja tarjousten jättöaika 12.3.2019 klo 14:00

 

Rakennuksen kuntotutkimusta on suoritettuna seuraavasti:

- Sähkötöiden osalta suoritettu

- LVV-töiden osalla kenttätutkimukset on suoritettu

- RAK-töiden osalla kenttätutkimukset on suoritettu

 

Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous. Tarjous oli hinnaltaan huomattavasti suurempi kuin työhön varattu määräraha.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää hankintalain 125 §:n perusteella keskeyttää hankinnan, perusteena vain yksi saatu tarjous, jolloin kilpailua ei syntynyt eikä voida tehdä riittävää vertailua hintojen kesken. Lisäksi saatu tarjous ylitti työhön varatun määrärahan.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 26.03.2019 § 92

 

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

 

Khall 06.05.2019 § 136

 

Tekninen toimi kilpailutti uudelleen Lukkarin koulun LVIA- ja rakennustekniset työt supistettuina siten, että juhlasalisiiven iv-kone siirrettäisiin juhlasalin parvelle ja rakennettaisiin olemassa olevaan laajennettuun iv-konehuoneeseen muutoin liittyvät ilmanvaihtojärjestelyt.

 

Hankinnan toteutusaika oli määritelty ajalle 3.6.-27.9.2019 ja tarjoukset tuli jättää 23.4.2019 klo 12:00 mennessä.

 

Hankintamenettelyssä todettiin mm.: "Kittilän kunta pitää oikeuden myös hylätä kaikki tarjoukset määrärahan riittämättömyyden tai käynnissä olevien kuntotutkimusten tulosten perusteella mahdollisesti todetaan rakennus korjaukseen kelpaamattomaksi. Laskennasta ei suoriteta korvausta."

 

Rakennusteknisten töiden osalle ei saatu yhtään tarjousta. LVIA-töiden osalla saatiin yksi tarjous, joka ylitti talousarviomäärärahan.

 

Rakennusteknisessä kuntoarviossa on todettu lisätutkimustarpeita ulkoseinärakenteen osalla ja nämä tutkimukset jatkuvat 6.5.2019 näytteenotolla.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hankintalain 125 §:n perusteella keskeyttää hankinnan, perusteena vain yksi saatu tarjous, jolloin kilpailua ei syntynyt eikä voida tehdä riittävää vertailua hintojen kesken. Lisäksi saatu tarjous ylitti työhön varatun määrärahan.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa