Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.05.2019/Pykälä 145

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 145

06.05.2019

 

Talousarvion toteutuma 1.1.-31.3.2019

 

85/02.02/2018

 

Khall 06.05.2019 § 145

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kittilän kunnan hallintosäännön (8 luku, 66 §) mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista neljännesvuosittain ja toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain.

 

Talousosasto on tuottanut liitteenä olevat laskelmat talousarvion toteutumisesta tammi-maaliskuun 2019 ajalta. Laskelmissa on tarkasteltu talousarvion toteutumista tuotto- ja kululajeittain sekä hallintokunnittain. Niissä on huomioitu ulkoiset erät, ei kunnan kunnan sisäisiä tuottoja ja kuluja. Käyttöprosentin tulisi olla n. 25 % maaliskuun lopussa jos kulut tai tuotot toteutuvat tasaisella tahdilla.

 

Kunnan toimintatuottojen toteutuma-% on 21 % verrattuna talousarvioon. Maakäyttösopimusten mukaisten maksujen tuloutukset tehdään vasta vuoden vaihteessa kirjanpitoon. Niiden osalta tuloutetaan toki vain ne, joissa niihin liittyvä investointi on toteutunut tilivuoden aikana. Tonttien myyntitulojen toteutuma on 31,5 %

 

Toimintakuluissa toteutuma-% on 23 %.

 

Verotulojen toteutuma on 23 %. Tulorekisteriin siirtymisen myötä alkuvuoden verotilityksissä on valtakunnan laajuisesti vajetta ja tilitykset tulevat olemaan ajantasalla kunnes tulorekisterin ongelmat on ratkaistu. Samoin ennakonpidätysten sekä sosiaaliturvamaksujen pidätyksissä tulee olemaan korjauksia tulevina kuukausina.

 

Valtionosuuksien osalta toteutuma on 26 %. Kittilän kunta on saanut alkuvuoden aikana liikaa opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia n. 200.000 euroa. Liikaa saatu osuus oikaistaan todennäköisesti elokuun tilityksen yhteydessä sen jälkeen kun asiaan liittyvä oikaisuvaatimus on käsitelty.

 

Rahoitustuottojen toteutuma on 0,1 %. Olennaisimmat osinkotuotot saadaan alkukesän aikana kunnan pankkitilille. Korkokuluissa toteutuma on 9 %.

 

Poistot kirjataan vasta vuoden loputtua tuloslaskelmaan.

 

Toimintatuottoja on kertynyt ajalla tammi-maaliskuu n. 61.000 euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla.

 

Henkilöstökuluja on n.131.000 euroa enemmän kuin edellisvuoden tammi-maaliskuun ajalla ja aineiden,tarvikkeiden ja tavaroiden ostoja n.74.000 euroa enemmän. Maksettuja avustuksia on noin 283.000 euroa vähemmän johtuen lähinnä siitä, että viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla maksettiin Kiinteistö Oy Tepaston ja Alakylän Vanhustentaloille avustuksia n.235.000 euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakate on samalla tasolla.

 

Verotuloja ja valtionosuuksia on tammi-maaliskuun aikana kertynyt noin 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Tulos on n.0,6 miljoonaa euroa parempi kuin edellisvuonna tammi-maaliskuussa.

 

Investointien toteutuma ajalta 1.1.-31.3.2019 on n. 194.000 euroa. Eniten on käytetty terveyskeskuksen saneeraukseen, 44.095 euroa, ja puistojen/yleisten alueiden irtaimistoon, 38.490 euroa.

 

Kunnan lainamäärä oli 18 miljoonaa euroa eli 2 796,76 euroa asukasta kohden 31.3.2019.

 

Tuloslaskelmat lautakunnittain ja kunta yhteensä sekä erittely investoinneista liitteenä.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman 1.1.-31.3.2019.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa