Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.05.2019/Pykälä 143

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 76

12.03.2019

Kunnanhallitus

§ 143

06.05.2019

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoitus vuodelle 2019

 

33/02.05.01/2019

 

Khall 12.03.2019 § 76

 

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta sekä kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta vuodelle 2019. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätöksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetuista valtionosuuksista vuodelle 2019.

 

Kittilän kunnalle myönnettiin kunnan peruspalvelujen valtionosuutta 22,3 miljoonaa euroa, johon sisältyy verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta 2,4 miljoonaa euroa.

 

Opetus- ja kulttuuritoimen vuodelle 2019 myönnetty valtionosuus on 0,8 miljoonaa euroa.

 

Kittilän kunnan talousarviossa arvioitiin valtionosuuksien yhteismääräksi 22,5 miljoonaa euroa.

 

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden osalta on havaittu, että Kittilän kunnan sivistystoimen opetushallitukselle ilmoittamat luvut ovat olleet maahanmuuttajien valmistavan opetuksen osalta liian suuret.Opetushallitukseen on toimitettu sivistystoimesta korjattu ilmoitus 27.2.2019 ja valtionosuuksia tullaan tältä osin korjaamaan arviolta 350.000 euroa alaspäin. Korjauksen tarkkaa määrää ei ole vielä vahvistettu.

 

Muutoin ei ole ilmennyt seikkoja, joiden johdosta tulisi hakea oikaisua valtionosuuksiin liittyviin päätöksiin.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa vuoden 2019 valtionosuutta varainhoitovuoden keskimääräisten oppilasmäärien mukaiseksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Myös peruspalvelujen valtionosuuteen saattaa tulla vuoden aikana pieniä tarkistuksia.

 

Lisäksi valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen kuntien perusopetuksen kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2019.

 

Valtionosuuksiin ja perusopetuksen kotikuntakorvauksiin liittyvät päätökset ovat tämän asian liitteinä.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi valtionosuuspäätökset ja päättää, että päätöksiin ei haeta oikaisua.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

 

Khall 06.05.2019 § 143

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin liittyvien koulutoimen toimittamien tietojen virheellisyyden vuoksi Opetushallitukselle on toimitettu 18.4.2019 oheinen oikaisuvaatimus ja sen liitteenä korjattu vastaus kyselyyn 'Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2018'.

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettu korjatut luvut seuraavilta osin:

 

- maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen osalta oppilaiden toteutuneet läsnäolokuukaudet ajalta 1.8.-31.12.2017 ja 1.1.-31.7.2018 on korjattu.

- päivähoidon yhteydessä 20.9.2018 olevien tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrät on korjattu.

- päivähoidon yhteydessä 20.9.2018 olevien kuljetusetuuden saavien määrät on korjattu.

- perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toteutuneiden ohjaustuntien määrä on korjattu syyslukukaudelta 2017 ja kevätlukukaudelta 2018.

 

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien määrän arvioidaan olevan oikaisuvaatimuksen käsittelyn jälkeen noin 104.000 euroa. (Talousarviossa 2019 170.000 euroa). Kunnalle alkuvuoden 2019 aikana kuukausittaisissa valtionosuusmaksatuksissa maksettu liika osuus oikaistaan elokuun 2019 maksatuksessa. Lopullinen vuoden 2019 opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden maksatusten määrä vahvistuu kuluvan vuoden joulukuussa.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi oikaisuvaatimuksen.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa