Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 16.05.2019/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 1  Urheiluseura-avustukset

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 13

16.05.2019

 

Urheiluseurojen toiminta-avustukset sekä urheiluseurojen omistamien ja ylläpitämien liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset

 

Vapsivlk 16.05.2019 § 13

 

(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)

 

Urheiluseura-avustuksiin on liikuntatoimen vuoden 2019 talousarviossa varattu 34 000 euroa kustannuspaikalle 70206 menotilille 4740. Avustus jaetaan avustussääntöjen mukaan siten, että puolet määrärahasta käytetään kustannusperusteisiin avustuksiin ja puolet määrärahasta säännöllisten toimintakertojen perusteella jaettaviin avustuksiin. Urheiluseurojen omistamien ja ylläpitämien liikuntapaikkojen ylläpitoavustuksiin on vuoden 2019 talousarviossa varattu

5 000 euron erillinen määräraha kustannuspaikalle 70205 menotilille 4740.

Määräaikaan 18.4.2019 klo 15 mennessä avustusanomuksensa jättivät seuraavat seurat: Kairan Kaiku ry (Kaiku), Kittilän Voima ry (Voima), Kittilän metsästys- ja kalastusseura ry (Ampujat), Kittilän Urheilijat ry (KittU), Kittilän Kotaveikot ry (KKV), SBC Levi ry (SBC Levi), Tanssiseura MenoMono ry (MenoMono), Levi Ski Club ry (Ski Club) ja Kittilän Naisvoimistelijat ry (Naisv.). Määräajan jälkeen avustusanomuksensa jättivät Immelän Vihurit ry (ImVi), Levi Golf ry (Levi Golf), Kittilän Palloseura ry (KiPS) sekä Kaukosen Revontulet ry (KauRe). Kyseisten seurojen puheenjohtajat sopivat tästä poikkeusjärjestelystä liikuntatoimen kanssa. Avustusta hakevia seuroja on yhteensä kolmetoista (13). Avustussummat on esitetty liitteessä.

Kaikki hakemukset olivat ohjeiden mukaisia. Osa urheiluseuroista kykenee toimittamaan kaikki vaadittavat liitteet vasta kesän ja syksyn 2019 aikana. Liikuntatoimi on ohjeistanut nämä seurat toimittamaan puuttuvat asiakirjat liikuntatoimistolle välittömästi niiden valmistuttua. Avustus laitetaan maksuun, kun seura on toimittanut kaikki vaadittavat asiakirjat ja tositteet.

 

Liitteeseen on kerätty tiedot seurojen urheilu- ja liikuntatoimintaan käyttämistä varoista. Avustuskelpoisten kulujen lisäksi seuralla saattaa olla muitakin kuluja, joten seuran toimintaan käyttämä rahamäärä voi olla selvästi suurempi kuin kustannusperusteisia avustuksia laskettaessa huomioitava summa.

 

Matkakulut on laskettu koontilistaan siten, että seuran ajamat kilpailu- tai turnausmatkojen kilometrit kerrottiin 0,10 eurolla. Matkakuluissa on otettu huomioon, jos kilpailu- tai turnausmatkalle on tarvittu useampaa kuin yhtä autoa.

Avustuskelpoiset osanottomaksut koostuvat kotimaan kilpailujen osanottomaksuista sekä joukkueurheilun sarjamaksuista. Koulutuskuluissa huomioitiin seuran valmentajille/ohjaajille tarkoitettujen koulutusten kustannukset sekä ulkopuolisille kouluttajille maksetut palkkiot. Lisäksi avustuskelpoista kulua ovat urheilu- ja liikuntatoimintaan liittyvistä leireistä aiheutuvat kulut.

Muihin avustuskelpoisiin kuluihin on huomioitu erotuomarikulut ja kilpailujen valvojien kulut, liittojen ja piirien jäsenmaksut, virkistys- ja retkityyppisten kertaluonteisten tapahtumien matka-, majoitus- ja ruokailukulut sekä osanottomaksut harkintaa noudattaen. Virkistys- ja retkityyppisten tapahtumien oli oltava urheilu- ja liikuntatoimintaan liittyviä. Lisäksi muihin kuluihin on huomioitu harjoitustilavuokrat sellaisten tilojen osalta, joita ei paikkakunnalla muutoin ole kunnan kautta maksuttomasti tarjolla.

Aiempien vuosien tapaan Levi Golf ry:n jäsenmaksujen avustuskelpoisen osuuden arvioidaan olevan noin neljäsosa koko jäsenmaksusummasta eli yhteensä 3 146,25 euroa. Arvioon on päädytty vertailemalla eri yksilölajiliittojen jäsenmaksuja sekä lisenssimaksuja.

Säännöllisten toimintakertojen kokonaismäärä perustuu seurojen toimittamiin yhteenvetoihin. Vuonna 2018 toimintakertojen kokonaismäärä oli 3 324 (keskimäärin noin yhdeksän toimintakertaa vuoden jokaisena päivänä). Avustussäännöissä korostetaan toimintakertojen säännöllistä ja ohjattua luonnetta. Tässä kohtaa liikuntatoimi on kuitenkin noudattanut harkintaa ennen kaikkea matalan kynnyksen harrastetoiminnan suhteen.

 

Avustusprosentti kustannusperusteisiin avustuksiin on 24,98 %. Avustusprosentti on jonkin verran pienempi kuin viime vuonna. Tämä johtuu siitä, että urheiluseurojen avustuskelpoisten kustannusten yhteenlaskettu kokonaissumma oli vuonna 2018 noin 8 000 euroa suurempi kuin vuonna 2017. Toimintakertojen kokonaismäärä oli vuonna 2018 jonkin verran suurempi kuin vuonna 2017. Yhdestä toimintakerrasta seura saa avustusta 5,11 euroa.

Urheiluseurojen omistamien ja ylläpitämien liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset on jaettu prosenttiosuuksina kulujen mukaan. Avustusprosentti on 76 %.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Lautakunta päättää jakaa urheiluseurojen toiminta-avustukset sekä urheiluseurojen omistamien ja ylläpitämien liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset esityksen mukaan.

 

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa