Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 01.04.2019/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 97

26.03.2019

Kunnanvaltuusto

§ 12

01.04.2019

 

Kuntarajan muuttaminen Kittilän kunnan ja Kolarin kunnan välillä

 

65/00.01.00/2018

 

Khall 26.03.2019 § 97

 

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830,

Valmistelija: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)

 

Kolarin kunnanvaltuusto on esittänyt valtiovarainministeriölle kuntarajan muuttamista Kolarin ja Kittilän kunnan välillä.

 

Valtiovarainministeriö on kuntarakennelain 14 §:n mukaisesti määrännyt esityksen valmistelevasta käsittelystä. Ministeriö on hankkinut esityksestä kuntarakennelain 14 §:n 2 momentin mukaisesti Maanmittauslaitoksen ja Lapin maistraatin lausunnot.

 

Kuntarakennelain 14 §:n 3 momentin mukaisesti ministeriö on kehottanut kuntaa varaamaan asukkailleen ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huomautus esityksestä. Kuulutus asiasta on ollut nähtävänä 23.1.-22.2.2019 välisen ajan ja se on julkaistu kunnan www-sivuilla, kuntatiedotteessa, Kittilälehdessä ja kunnan ilmoitustaululla.

 

Huomautuksia kuntarajan muuttamisesta tuli määräaikaan mennessä yksi (1). Kyseisessä huomautuksessa vastustettiin ehdottomasti Kolarin kunnan esittämää kuntarajan muuttamista.

 

Kunnanvaltuuston on kuuluttamisen jälkeen annettava esityksestä ja sitä koskevista huomautuksista lausuntonsa valtiovarainministeriölle. Lausunnon antamiselle on pyydetty lisäaikaa ja lausunto on annettava 8.4.2019 mennessä.

 

Kolarin kunta järjesti kuntarajan muuttamisesta kuulemistilaisuuden Ylläsjärven koululla 12.3.2019 ja tilaisuus striimattiin ja video on katsottavissa facebookista:

https://www.facebook.com/kolarinkunta/videos/2779843792240083/. Myös kyseinen tilaisuus toteutti osaltaan kuntalaissa säädettyä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutta. Kyseisessä tilaisuudessa esitettiin samoja kielteisiä kantoja kuntarajan muuttamiselle, mitä on tuotu esille jo Kittilän kunnan toteuttaessa kuntalaisten kuulemismenettelyä asiasta toukokuussa 2018. Kittilän kunnan toteuttaman kuntalaisten kuulemismenettelyn johdosta saaduista vastauksista on laadittu tiivistelmä, joka on liitetty lausuntoon, jonka Kittilän kunta on toimittanut Kolarin kunnalle kuntarajan siirtoesityksen johdosta jo aiemmin (Kvalt 20.8.2018 § 48).

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtiovarainministeriön lausuntopyynnön johdosta Kittilän kunta päättää lausua kuntarajan siirtoa koskevan esityksen johdosta ministeriölle seuraavaa:

 

Kittilän kunnan kanta on, että Kolarin kunnan esittämällä kuntajakomuutoksella ei edistetä kuntajakolain 2 §:ssä tarkoitettuja kuntajaon kehittämisen tavoitteita, eli elinvoimaisen, alueellisesti eheän ja yhdyskuntarakenteeltaan toimivan kuntarakenteen muodostumista verrattuna siihen tilanteeseen, mikä Ylläsjärven alueella on nykyisellään. Kuntarakennelain 1 §:n mukaan kunta on kuntien asukkaiden itsehallinnon perusyksikkö ja kuntajaotuksella on merkitystä myös paikallisen identiteetin muodostumiselle. Useat Ylläsjärven alueella asuvat asukkaat ovat tuoneet esiin, etteivät he halua kotikuntansa muuttuvan. Kittilän kunta korostaa kuntalaisten mielipiteiden merkitystä päätöksenteossa asiaa harkittaessa. Kyseisten kuntalaisten kotikuntaa ei tule muuttaa vastoin heidän tahtoaan, koska he haluavat säilyä Kittilän kuntalaisina. Kuntajakomuutos ei Kittilän kunnan kannan mukaan myöskään vahvista kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä siten kuin tarkoitetaan kuntajakolain 2 §:ssä. Kittilän ja Kolarin kunnat voivat kehittää aluettaan kuntien välisenä yhteistyönä kuntalaisten palvelujen järjestämiseksi ja alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi. Alueen kehittäminen kuntien välisenä yhteistyönä on helpommin toteutettavissa kuin kuntarajan siirtäminen tilanteessa, jossa etenkin alueella asuvat kuntalaiset vastustavat perustelluista syistä rajan siirtämistä.

 

Kittilän kunta toteaa, että kuntarakennelain 4 §:ssä mainittuja edellytyksiä kuntajaon muuttamiseksi Kolarin kunnan esityksen perusteella ei ole ja Kittilän kunta vastustaa esitettyä kuntarajan siirtoa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 01.04.2019 § 12

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi päätökseen hyväksyttiin yksimielisesti toivomusponsi, että Helsinkiin lähetetään delegaatio viemään asiaa eteenpäin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa