Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 10.04.2019/Pykälä 43

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Koululautakunta

§ 43

10.04.2019

 

Kittilän kunnan perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 2019

 

Koululk 10.04.2019 § 43

 

(Lisätietoja: vs. varhaiskasvatuspäällikkö p. 040 7162 084)

 

Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12/13 §:n mukaan Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen mukaan.

 

Suosituksessa mainittuja kustannuskorvauksia myöhemmin tarkistettaessa käytetään perusteena elintarvikekustannusten osalta kuluttajahintaindeksin, ravintoryhmän alaindeksin ja muiden kustannusten osalta kuluttajahintaindeksin muutosta. Suositusta tarkistetaan kalenterivuosittain käyttäen laskennan perusteena viimeisimpiä käytettävissä olevia indeksejä ja suositusvuoden arvioitua ao. kustannusten muutosta.

 

Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeellään 16/2018 lähettänyt suosituksen vuoden 2019 kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista. Suomen Kuntaliitto suosittelee keskusteltuaan asiasta KT Kuntatyönantajien ja Julkisen alan unioni JAU ry:n kanssa, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan ajalla 1.1.2019 - 31.12.2019 omassa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia.

alle kouluikäinen/ koululainen

- aamiainen tai välipala tai iltapala, € 0,73 / 0,95

- lounas tai päivällinen, € 1,73 / 2,25

- muu kustannus,€/ päivä 1,83 / 1,83

 

Muun kustannuksen osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa lasketaan suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen.

 

Kittilässä on aikaisemmin päätetty korvata omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaiset kustannukset korotettuna 10 %:lla. Korotus perustuu siihen, että kustannuskorvaukset on laskettu valtakunnallisen hintatason mukaan, mutta on arvioitu, että Kittilässä hintataso on korkeampi kuin mm. Etelä-Suomen taajamissa.

Kuntaliiton yleiskirje 16/2019 on esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Kittilän kunta korvaa omassa kodissaan työskentelevälle perhepäivähoitajalle lapsen hoidosta aiheutuneita välittömiä kustannuksia seuraavasti (korotettuna 10% kuntaliiton suosituksesta):

alle kouluikäinen/ koululainen

- aamiainen tai välipala tai iltapala, € 0,80 / 1,05

- lounas tai päivällinen, € 1,90 / 2,48

- muu kustannus, €/ päivä 2,01 / 2,01

Muun kustannuksen osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa lasketaan suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen.

 

Edellä mainittuja yksikköhintoja käytetään myös kolmiperhepäivähoidossa ruokailusta ja toimintamenoista vastaavalle perheelle kaikista lapsista silloin, kun kaikki lapset eivät ole saman perheen lapsia.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa