Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.03.2019/Pykälä 71

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 71

12.03.2019

 

Lausunto Firefox Gold Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Selkä, ML2018:0093

 

103/10.01.01/2016

 

Khall 12.03.2019 § 71

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

Firefox Gold Oy on jättänyt Tukesille lupahakemuksen koskien Selkä - nimistä malminetsintälupa-aluetta. joka kohdistuu Kittilän kunnan alueelle, Kuivasalmen paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle. Alue sijaitsee noin 15 km Kiistalan kylästä itään.

 

Malminetsintäalueen kokonaispinta-ala on 470,82 ha.

 

Lupahakemuksen mukaan alueella ei ole suojelualueita.

Yhtiö etsii alueelta kultaa, nikkeliä, sinkkiä, kuparia, palladiumia, platinaa, hopeaa, kobolttia ja harvinaisia maametalleja.

 

Hakemuksen mukaan suunniteltuja tutkimusmenetelmiä ovat lohkare-etsintä, kallion paljastaminen, moreeni - ja kallionäytteenotto ja syväkairaus.

 

Hakemuksessa tutkimusmenetelmät on kuvattu seuraavasti:

 

Kilkka näytteenotto tapahtuu pintamoreenista iskemällä painolla noin 2 cm:n halkaisijaltaan oleva metalliputki käsivoimin pintamaan läpi Saatavan näytteen koko on noin 50-200 g. Näytteenottopaikalle kuljetaan jalan putket kantaen. Kilkkatöitä ei suoriteta lintujen pesintäaikaan.

 

Cobra-näytteenotto tapahtuu samalla periaatteella kuin kilkka, mutta iskuvaihe tapahtuu moottoroidusti. Kulkeminen näytteenottopaikalle tapahtuu lumipeitteen aikana suksilla tai moottorikelkalla sekä kesällä ja syksyllä jalan. Näytteenottoa ei suoriteta lintujen pesintäaikana.

 

Pohjamoreeninäytteenotto tapahtuu moottoroidulla tela-alustaisella iskuporauskalustolla. Noin 400 g:n suuruinen maanäyte porataan noin 6 cm:n halkaisijaltaan olevalla putkikalustolla maapeitteiden läpi niin läheltä peruskallion pintaa kuin mahdollista. Näytteenottoa ei suoriteta lintujen pesintäaikana.

 

Tutkimusuran tarkoitus on paljastaa peruskallion pinta maapeitteen alta. Työssä voidaan joutua käyttämään raskasta maansiirtokoneistoa. Raskaita, koneilla suoritettavia töitä ei tehdä lintujen pesintäaikana.

 

Timanttikairaus suoritetaan yllä olevien alustavien tutkimusten perusteella valituille kohteille. Timanttikairaus suoritetaan suljetulla vesikierrolla yhtiön hyväksi tuntemien urakoitsijoiden toimesta. Timanttikairausta ei suoriteta lintujen pesintäaikana.

 

Hakemuksen mukaan toiminnasta voi syntyä meluhaittaa. Äänihaittaa aiheuttavia töitä ei tehdä lintujen pesintäaikana, jos on oletettavissa pesinnälle tapahtuvaa haittaa näytteenotossa tapahtuvan melun vuoksi. Hakemuksen mukaan alueella otetaan huomioon ja pyritään minimoimaan mahdollisen töiden aiheuttaman irtoaineksen kulkeutuminen jokiin ja puroihin

 

Hakemuksen mukaan suunnitellun malminetsinnän johdosta ei synny kaivannaisjätettä. Mikäli tutkimusten aikana paljastetaan kallio, niin alue entisöidään.

 

Hakemuksen mukaan malminetsintätöiden arvioidaan alustavasti kestävän vuosia. Mikäli näiden tutkimusten tulosten katsotaan olevan riittävät, mahdollisten mineralisoitujen kohteiden inventointikairauksia suoritetaan sen jälkeen vähintään 2 vuotta. Jos tällaisia potentiaalisia kohteita ei löydy, luovutaan malminetsintäluvasta.

 

Kartta malminetsintälupa-alueesta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä, asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan Firefox Gold Oy:n lupahakemuksesta koskien Selkä - nimistä malminetsintälupa-aluetta ilmoittaa seuraavaa:

 

Lupahakemus ei kohdistu Kittilän kunnan asema- eikä yleiskaava-alueille. Siten kaavoituksen kannalta hakemuksen johdosta ei ole huomautettavaa.

 

Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä alueen poronhoidolle.

 

Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa