Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.03.2019/Pykälä 86

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 245

04.07.2017

Kunnanhallitus

§ 354

10.10.2017

Kunnanhallitus

§ 86

12.03.2019

 

Kunnan edustajat yhteistoimintaelimeen

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 04.07.2017 § 245

 

 

Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (13.4.2007/449) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa kunnissa. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.

 

Lain 14 §:n mukaan kunnassa on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työnantaja ja henkilöstöä edustavat 19 §:ssä tarkoitetut yhdistykset tai niiden rekisteröidyt paikalliset alayhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta.

 

Kittilän kunnan henkilöstöä edustaa yhteensä kuusi eri ammattijärjestön paikallisyhdistystä.

Aikaisemmassa yhteistoimintaelimessä oli kuusi työantajan ja kuusi sopijajärjestöjen valitsemaa edustajaa.

 

Mikäli yhteistoimintaelimen kokoonpanoksi päätetään 12, josta puolet työnantajan ja puolet henkilöstön edustajia, voivat kaikki Kittilän kunnan henkilöstöä edustavien ammattijärjestöjen paikallisyhdistykset nimetä edustajansa yhteistoimintaelimeen.

 

Vt.kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää nimetä Kittilän kunnan edustajiksi työnantajana seuraavat henkilöt:

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala

Henkilökohtainen varajäsen Merja Korva

 

Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tarmo Salonen

Henkilökohtainen varajäsen Molkoselkä Vilho

 

Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Mertaniemi

Henkilökohtainen varajäsen Ahti Ovaskainen

 

Controller Tuija Keisanen

Henkilökohtainen varajäsen perusturvajohtaja Markku Tuunainen

 

Sivistystoimenjohtaja Anne Onnela

Henkilökohtainen varajäsen tekninen johtaja Lauri Kurula

 

Hallintojohtaja Esa Mäkinen

Henkilökohtainen varajäsen elinkeinojohtaja Katariina Palola

 

Kunnan edustajaksi puheenjohtajana nimetään kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala.

 

Yhteistoimintaelimen sihteerinä ja esittelijänä toimii hallintojohtaja Esa Mäkinen ja hänen esteellisenä tai estyneenä ollessa controller Tuija Keisanen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

__________

 

Khall 10.10.2017 § 354

 

 

Vs. sivistystoimenjohtaja Anne Onnela ei ole toiminut Kittilän kunnan palveluksessa 31.8.2017 jälkeen. Tarkoituksenmukaista on korjata yhteistoimintaelimen kokoonpano vastaamaan nykyistä tilannetta.

 

Vt: kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että yhteistoimintaelimeen Kittilän kunnan edustajaksi nimetään Tiina Nikander-Koivukangas Anne Onnelan tilalle. Controller Tuija Keisasen sukunimi korjataan muotoon Lång.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 12.03.2019 § 86

 

Edellisen kunnan edustajien nimeämistä yhteistoimintaelimeen koskevan käsittelyn (Khall 10.10.2017 § 354) jälkeen kunnan palveluksessa on aloittanut henkilöstöpäällikkö, joten on tarkoituksenmukaista nimetä henkilöstöpäällikkö yhteistoimintaelimeen.

 

Hallintojohtaja Esa Mäkinen ei ole toiminut Kittilän kunnan palveluksessa 30.6.2018 jälkeen. Tarkoituksenmukaista on myös tältä osin korjata yhteistoimintaelimen kokoonpano vastaamaan nykyistä tilannetta.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää seuraavista muutoksista Kittilän kunnan edustajiksi yhteistoimintaelimen kokoonpanoon:

 

1) Hallintojohtaja Esa Mäkisen tilalle nimetään vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi hallintojohtaja Sanna Ylinampa.

 

2) Nimetään henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund yhteistoimintaelimeen. Yhteistoimintaelimen sihteerinä ja esittelijänä toimii henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund ja hänen esteellisenä tai estyneenä ollessa hallintojohtaja Sanna Ylinampa.

 

Kunnanhallitus päättää lisäksi, että yhteistoimintaelimen puheenjohtajaksi nimetään kunnanhallituksen puheenjohtaja.

 

Päätös:

Vs. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:

 

Kunnanhallitus päättää seuraavista muutoksista Kittilän kunnan edustajiksi yhteistoimintaelimen kokoonpanoon:

 

1) Hallintojohtaja Esa Mäkisen tilalle nimetään vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi hallintojohtaja Sanna Ylinampa.

 

2) Nimetään henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund yhteistoimintaelimeen. Yhteistoimintaelimen sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund ja hänen esteellisenä tai estyneenä ollessa hallintojohtaja Sanna Ylinampa.

 

3) Vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä nimetään yhteistoimintaelimeen Tiina Nikander-Koivukankaan tilalle.

 

Yhteistoimintaelimen esittelijänä toimii vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén.

 

Kunnanhallitus päättää lisäksi, että yhteistoimintaelimen puheenjohtajaksi nimetään kunnanhallituksen puheenjohtaja.

 

Vs. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa