Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.03.2019/Pykälä 85

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 85

12.03.2019

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös etuosto-oikeusasiaa koskevaan valituslupahakemukseen

 

154/10.00.01/2017

 

Khall 12.03.2019 § 85

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

* * * * * * * * * * * on hakenut valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen 14.9.2018 dnro 01315/17/4302, jolla hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.

 

Hallinto-oikeuden Johtopäätös-osion mukaan etuosto-oikeus on lakiin perustuva kunnan maapolitiikan toteuttamisväline, jota käyttämällä kunnalla on oikeus laissa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin lunastaa myyty kiinteistö tai sen määräosa tai määräala tulemalla kauppakirjassa mainittujen ostajien sijaan.

 

Hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, että kysymyksessä oleva määräala sijaitsee Kittilän kunnalle erittäin merkittävän, kasvavan ja kehittyvän Levin matkailukeskuksen läheisyydessä, ja alueella sijaitsee useita hiihto- ja vaellusreittejä. Kunnanvaltuusto on vuonna 2008 hyväksyessään yleiskaavan päättänyt varata kysymyksessä olevan alueen merkittäväksi seudulliseksi monikäyttöreittien alueeksi. Kunnanhallituksen valituksenalaisen päätöksen mukaan etuosto-oikeutta käytetään, koska alue on tärkeä Levin matkailukeskuksen ulkoilureitistön ja niihin liittyvien taukopaikkojen sekä retkeilyalueiden kehittämisen kannalta. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on katsonut, että edellä selostettu huomioon ottaen kunta on esittänyt riittävän selvityksen alueen tulevasta käytöstä ja käyttänyt etuosto-oikeuttaan etuostolain 1 §:n 3 momentin mukaisessa tarkoituksessa.

 

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituslupahakemuksen eikä anna ratkaisua valitukseen. Sen perusteella, mitä muutoksenhakija on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

 

Sovelletut oikeusohjeet Etuostolaki 22 § 2 momentti ja Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 momentti.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (KHO:n dnro 4839/1/18) tiedoksi.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa