Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.03.2019/Pykälä 83

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 83

12.03.2019

 

Vs. sivistystystoimenjohtajan virkamääräys

 

70/01.01.01/2019, 47/00.02/2016, 35/01.01.03/2018

 

Khall 12.03.2019 § 83

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Oikeudenmukainen Kittilä -valtuustoryhmä totesi valtuuston kokouksessa 4.3.2019, ettei kunnanhallitukseen ole toimitettu vs. sivistystoimenjohtajaa koskevaa viranhaltijapäätöstä.

 

Kunnanhallituksessa 8.1.2019 (§ 1) käsiteltiin Tiedoksi annettavat/ajankohtaiset asiat -kohdassa 2 otsikolla Sivistystoimenjohtajan sijaisuusjärjestelyt, jolloin hallintojohtaja Sanna Ylinampa kertoi tehneensä virkamääräyksen sivistystoimenjohtajan sijaisuuden täyttämiseksi vuoden 2018 lopulla. Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi. Tuolloin hän oli vs. kunnanjohtaja.

 

Hallintosäännön 18 §:n mukaan kunnanhallitus määrää toimialajohtajan sijaisen, joka hoitaa toimialajohtajan tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen.

 

Parhaillaan uudistettavana olevassa kunnan hallintosäännössä ei ole mainintaa kunnanjohtajan mahdollisuudesta tehdä toimialajohtajien valintoja. Sen sijaan hallintosäännön § 46 mukaan määräaikaisen henkilöstön alle vuodeksi valitsee toimialajohtaja.

 

Kunnallisen esimiehen virkasuhdeoppaan mukaan viranhaltijalle on annettava viipymättä ja mikäli mahdollista ennen virantoimituksen alkamista virkaan tai virkasuhteeseen ottamisesta pöytäkirjanote, päätösluettelon ote tai muu kirjallinen viranhoitomääräys.

 

Virkaan tai virkasuhteeseen valintaa ei voida tehdä takautuvasti. Viranomainen ei voi päättää laillisesti, että sen ottaman viranhaltijan virkasuhde on alkanut ennen kuin asiasta on päätetty.

 

Viranhoitomääräyksen antaminen vasta virantoimituksen alkamisen jälkeen voi poikkeuksellisesti tulla kysymykseen, kun viransijaista tarvitaan välittömästi tai kun kyseessä on aikaisemmin alkaneen viranhoidon jatkaminen uudella määräyksellä, eikä kirjallista viranhoitomääräystä ehditä antaa etukäteen.

 

Viranhoitomääräyksestä tulee käydä ilmi ainakin

. virkanimike

. virkasuhteeseen valitun henkilön nimi

. virkasuhteen kestoaika (toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen virkasuhde)

. määräaikaisuuden peruste

. mahdollinen koeaika

. virantoimituksen alkamisajankohta tai maininta, että siitä päätetään ja ilmoitetaan erikseen

. pääasialliset tehtävät tai niiden määräytymisperuste sekä

. palkkauksen perusteet (esim. viittaus ao. virkaehtosopimukseen ja peruspalkka virkasuhteen alkaessa).

 

Lisäksi viranhoitomääräyksessä on syytä mainita muut viranhoidon kannalta mahdollisesti tarpeelliset seikat, esim. viranhoitopaikka virkasuhteen alkaessa.

 

Oheismateriaalina on ote pöytäkirjasta 8.1.2019 § 1 ja virkamääräys.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä virkamääräyksen tiedoksi.

 

Päätös:

Tauko pidettiin klo16.54 - 17.08

 

Kunnanhallituksen jäsen Tuula Mertaniemen teki jäsen Ahti Ovaskaisen kannattamana seuraavan vastaesityksen:

 

"Esitämme, että virkamääräystä ei merkitä tiedoksi. Toimivalta toimialajohtajan sijaisuuden päättämisessä on vain kunnanhallituksella.

 

Mikäli virkamääräys voidaan lainsäädännön mukaan antaa, se voidaan antaa vain virassa olevalle viranhaltijalle.

 

Vs. kunnanjohtajan tulee saattaa sivistystoimenjohtajan viransijaisuus kunnanhallituksen käsittelyyn hallintosäännön 18 §:n mukaisesti.

 

Esityslistan liitteenä on kunnanhallituksen jäsenille jaettu Sanna Ylinamman allekirjoittama virkamääräys. Kittilän kunnan hallintosääntö ei tunne käsitettä virkamääräys, eikä päätösvaltaa virkamääräyksen tekemiseen ole annettu kenellekään viranhaltijalle Kittilän kunnassa.

 

Hallintojohtaja Sanna Ylinamman tekemä virkamääräys on tehty takautuvasti 3.1.2019 ja päätös on päivätty ja allekirjoitettu kuin se olisi tehty 31.12.2018. Tehdessään ko. päätöstä 3.1.2019 Sannan Ylinampa oli jo siirtynyt hallintojohtajan virkaan, eikä ollut vs. kunnanjohtaja, kuten esittelijä esittelytekstissä väittää.

 

Kaikki toimialajohtajien viranhaltijapäätökset saatetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Sanna Ylinampa kertoi kunnanhallituksen kokouksessa 8.1.2019 kohdassa Tiedoksi annettavat/ajankohtaiset asiat tehneensä virkamääräyksen sivistystoimenjohtajan sijaisuuden täyttämiseksi vuoden 2018 lopulla. Päätöstä ei pyynnöistä huolimatta tuotu kunnanhallitukselle tiedoksi ennen kuin vasta nyt. Koska vs. sivistystoimenjohtajaa ei ole laillisesti valittu hoitamaan sivistystoimenjohtajan sijaisuutta tulee vs. kunnanjohtajan saattaa sivistystoimenjohtajan viransijaisuus kunnanhallituksen käsittelyyn."

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Vs. kunnanjohtajan esitys: JAA

Mertaniemen ja Ovaskaisen esitys: EI.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän (7) JAA-ääntä ja kaksi (2) EI-ääntä.

JAA-ääniä antoivat Sakari Kautto, Pekka Rajala, Pekka Kenttälä, Marita Toivanen, Yrjötapio Kivisaari, Raija Palosaari ja Antti Pekkala. JAA-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen.

 

Äänin 7-2 kunnanhallituksen päätökseksi tuli, että vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

 

Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén esitti esityslistan asian nro 15. (pöytäkirjan § 83) käsittelyn aikana, että kunnanhallitus ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana asian numero 19. Vs. sivistystoimenjohtajan valinta (pöytäkirjan § 87), joka päätettiin käsitellä kokouksessa asian numeron 15 (pöytäkirjan § 83) jälkeen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa