Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.03.2019/Pykälä 80

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 65

26.02.2019

Kunnanhallitus

§ 80

12.03.2019

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali vuoden 2019 eduskuntavaaleissa

 

321/00.00.00/2018, 113/00.00.01/2017

 

Khall 26.02.2019 § 65

 

 

Vuoden 2019 eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019.

 

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

  • kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita kuitenkin on oltava vähintään kolme (3),

  • laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestyksiä varten yksi tai useampia vaalitoimikuntia, joihin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita kuitenkin on oltava vähintään kolme.

 

Vaalilain vaaliviranomaisia koskevaa kelpoisuus- ja esteellisyyssääntelyä täsmennettiin 1.6.2016 voimaan tulleella vaalilain muutoksella (361/2016).

 

Vaalilautakunta

Kelpoisuus:

Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava eduskuntavaaleissa niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2015) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla eduskuntavaaliehdokas.

Esteellisyys:

Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta; vaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana.

Muuta:

Vaalilautakunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen.

 

Vaalitoimikunta

Kelpoisuus:

Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava eduskuntavaaleissa niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2015) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla eduskuntavaaliehdokas eikä ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa vaalipiirissä.

Esteellisyys:

Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimetty voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä.

Muuta:

Vaalitoimikunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen.

 

Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä, että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

 

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan

 

Kittilän kunta on jaettu seuraaviin äänestysalueisiin:

Äänestysalue Äänestyspaikka

001 Pohjoinen I Sirkan koulu

002 Pohjoinen II Raattaman koulu

003 Eteläinen I Alakylän koulu

004 Eteläinen II Vuoman koulu

005 Itäinen Kiistalan koulu

006 Läntinen Kaukosen koulu

007 Kirkonkylä Lukio

008 Kallo Kallon kauppa

 

Oheismateriaalina edellisten vaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanot.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää asettaa 14.4.2019 toimitettavia eduskuntavaaleja varten kullekin äänestysalueelle vaalilautakunnan, jossa kussakin on viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä

 

Sen lisäksi asetetaan vaalitoimikunta, jossa on kolme (3) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä.

Kunnanhallitus nimeää vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös:

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

__________

 

Khall 12.03.2019 § 80

 

Vs. kunnanjohtaja:

Uudistan esitykseni 26.2.2019 § 65.

 

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti valita vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet seuraavasti:

 

VAALILAUTAKUNNAT

 

001 Pohjoinen äänestysalue I Sirkka

Äänestyspaikka: Sirkan koulu

 

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Palosaari Maijaleena, pj.

1. Lehto Pekka

Tiensuu Reijo, vpj.

2. Hänninen Tanja

Seurujärvi Ilse

3. Mäkitalo Arvo

Louhimaa Eveliina

4. Jokela Jenni

Mäkitalo Pentti

5. Louhimaa Ville

 

002 Pohjoinen äänestysalue II Raattama

Äänestyspaikka: Raattaman koulu

 

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Mikkola Tauno, pj.

1. Pääkkölä Matti

Pääkkölä Eveliina, vpj.

2. Kyrö Kaarina

Kaunisvesi Hilkka

3. Rauhala Anja-Liisa

Kyrö Aino

4. Alatalo Kalevi

Autto Mervi

5. Alatalo Kimmo

 

003 Eteläinen äänestysalue I Alakylä

Äänestyspaikka: Alakylän koulu

 

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Ala-Nissilä Matti, pj.

1. Mokko Tuomo

Suhonen Eeva, vpj.

2. Seppälä Sirpa

Korkea Aarno

3. Ylitalo Pirjo

Neitiniemi-Upola Leena

4. Ala Mirja

Koivumaa Gunilla

5. Marttala Hilkka

 

004 Eteläinen äänestysalue II Helppi

Äänestyspaikka: Vuoman koulu

 

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Hattukangas Ari, pj.

1. Kangas Jouni

Gullsten Pirjo, vpj.

2. Nikumaa Heidi

Palo Heli

3. Tapio Helena

Tauriainen Susa

4. Lampela Rauni

Kumpula Jarmo

5. Hangasvaara Sirkka

 

005 Itäinen äänestysalue Kiistala

Äänestyspaikka: Kiistalan koulu

 

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Eerola Jorma, pj.

1. Helaniva Timo

Piekkari Matti, vpj.

2. Toivola Tuija

Haapamäki Armi

3. Takalo-Kähkönen Hanna

Eira Reijo

4. Rautiola Risto

Vuorinen Raili

5. Piekkari Markus

 

006 Läntinen äänestysalue Kaukonen

Äänestyspaikka: Kaukosen koulu

 

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Kumpulainen Hannu, pj.

1. Hettula Ritva-Liisa

Ojanperä Armi, vpj.

2. Jauhojärvi Markku

Ollila Anne

3. Ojanperä Kalle

Jatkola Terttu

4. Huilaja Olivia

Lehmuslehti Katja

5. Pekkala Juha

 

007 Kirkonkylän äänestysalue Kirkonkylä

Äänestyspaikka: Lukio

 

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Siitonen Esa, pj.

1. Uusisalmi Atte

Moksi Aila, vpj.

2. Aarrevaara Antti

Mertanen Hanna-Kaisa

3. Vuollo Leila

Ylipalo Jaakko

4. Kangas Pia

Vuolli Oula

5. Pekkala Antti

 

008 Kallon äänestysalue Kallo

Äänestyspaikka: Kallon kauppa

 

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Olllikainen Erkki, pj.

1. Viitanen Mirja

Kallojärvi Pirjo, vpj.

2. Wäli Piippa

Kallojärvi Vieno

3. Poikela Jarmo

Poikela-Humminen Meeri

4. Häätylä Pasi

Raappana Päivi

5. Jauhojärvi Ilkka

 

VAALITOIMIKUNTA

 

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Kangas Pia, pj.

Friman Aila

Granroth Aaro, vpj.

Jylhä Marita

Tiri Anri

Rantanen Jorma

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa