Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.03.2019/Pykälä 78

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 78

12.03.2019

 

Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen/controllerin palkantarkistus

 

110/01.00.01/2018

 

Khall 12.03.2019 § 78

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

KVTES:n paikallisen järjestelyerän 1.1.2019 kohdentamisen tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien kehittäminen ja paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen. Samalla työnantajan on huolehdittava, että johto- ja esimiesasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa alaistensa tai verrokkiryhmänsä palkkoihin.

 

Kittilän kunnassa paikallisen järjestelyerän käytöstä on käyty paikallisneuvottelut 17.12.2018 ja 1.2.2019. Järjestelyerä kohdennetaan vakinaisen henkilöstön tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Sijaisten ja määräaikaisen henkilöstön palkkoja korotetaan tehtäväkohtaisten palkkojen mukaisiksi myöhemmin sitä mukaa, kun uusia työsopimuksia ja virkamääräyksiä tehdään. Järjestelyerän kokonaissumma Kittilässä on 13 420, 20 €.

 

Controllerin, elinkeinojohtajan, tiedottajan ja projektipäälliköiden palkankorotukset sisältyvät edellä mainittuun kokonaissummaan. Controllerin ja elinkeinojohtajan osalta päätöksen tekee kunnanhallitus ja tiedottajan sekä projektipäälliköiden osalta Kideven johtokunta osana järjestelyeräkonaisuutta.

 

Palkkavertailun pohjalta esitetään, että se kohdennetaan eri toimialojen tehtäväkohtaisten palkkojen epäkohtien korjaamiseen. Korotuksista osa on tasokorotuksia tehtävänimikkeittäin niille, joiden palkka on ollut esitettyä palkkatasoa alempi. Osa korotuksista on euromääräisiä korotuksia tehtävään. Korotuksissa on huomioitu tehtävien vaativuus ja niistä on keskusteltu esimiesten kanssa ja ne perustuvat toimialajohtajien esityksiin. Järjestelyerän mukaiset korotukset ovat toimialajohtajien hyväksymiä. Ne maksetaan takautuvasti 1.1.2019 alkaen.

 

Vs. kunnajohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Controllerin kokonaispalkaksi 5 100 € 1.1.2019 alkaen, koska palkka ei ole oikeassa suhteessa muiden toimialajohtajien palkkaan ja työnantajan on huolehdittava, että työnantajan edustajina toimivien ja hinnoittelun ulkopuolella olevien palkat ovat oikeassa suhteessa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa