Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 15.03.2019/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 22

15.03.2019

 

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2019

 

72/11.00/2019

 

RakYmplk 15.03.2019 § 22

 

Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta on vahvistanut 22.8.2017 (§ 87) ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaisen ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelman vuosille 2017 - 2021. Jätelain 124 §:n (1.12.2017/834) mukainen valvontasuunnitelma vahvistettiin rakennus- ja ympäristölautakunnassa vuosille 2018-2020 14.6.2018 (§ 76). Vuosittain laaditaan valvontaohjelma valvontasuunnitelmiin perustuen, jotta valvontaohjelma pysyy ajan tasalla uusien ja poistuvien luvanvaraisten toimintojen osalta. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaan ja valvonta-ohjelmaan on sisällytetty myös Maa-aineslain (555/1981) mukaiset luvat ja niiden valvonta sekä lisäksi muita kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia valvontatehtäviä.

 

Vuoden 2019 valvontaohjelma perustuu edellä mainittuihin valvontasuunnitelmiin. Ohjelma on laadittu ympäristönsuojelulain 168 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30 §:n mukaisesti ja siinä on tiedot ympäristöluvanvaraisista ja ympäristönsuojelulain mukaan rekisteröitävistä kohteista Kittilän kunnan alueella ja niihin kohdistettavista määräaikaistarkastuksista ja muista säännöllisistä valvontatoimista vuonna 2019.

 

Valvontasuunnitelman ja -ohjelman laatimisvelvoitteen tavoitteena on tehostaa valvontaa ja pyrkiä mahdollisimman hyvään vaikuttavuuteen, kohdentamalla valvonta ympäristönsuojelun kannalta merkittävimpiin tehtäviin. Vuonna 2019 valvonnassa painotetaan erityisesti jätehuollon ja jätelain valvontaa. Valvontaohjelma sisältää myös kuvauksen edellisen vuoden tavoitteiden toteutumisesta.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristönsuojelun valvontaohjelman vuodelle 2019.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 22

15.03.2019

 

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2019

 

72/11.00/2019

 

RakYmplk 15.03.2019 § 22

 

Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta on vahvistanut 22.8.2017 (§ 87) ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaisen ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelman vuosille 2017 - 2021. Jätelain 124 §:n (1.12.2017/834) mukainen valvontasuunnitelma vahvistettiin rakennus- ja ympäristölautakunnassa vuosille 2018-2020 14.6.2018 (§ 76). Vuosittain laaditaan valvontaohjelma valvontasuunnitelmiin perustuen, jotta valvontaohjelma pysyy ajan tasalla uusien ja poistuvien luvanvaraisten toimintojen osalta. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaan ja valvonta-ohjelmaan on sisällytetty myös Maa-aineslain (555/1981) mukaiset luvat ja niiden valvonta sekä lisäksi muita kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia valvontatehtäviä.

 

Vuoden 2019 valvontaohjelma perustuu edellä mainittuihin valvontasuunnitelmiin. Ohjelma on laadittu ympäristönsuojelulain 168 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30 §:n mukaisesti ja siinä on tiedot ympäristöluvanvaraisista ja ympäristönsuojelulain mukaan rekisteröitävistä kohteista Kittilän kunnan alueella ja niihin kohdistettavista määräaikaistarkastuksista ja muista säännöllisistä valvontatoimista vuonna 2019.

 

Valvontasuunnitelman ja -ohjelman laatimisvelvoitteen tavoitteena on tehostaa valvontaa ja pyrkiä mahdollisimman hyvään vaikuttavuuteen, kohdentamalla valvonta ympäristönsuojelun kannalta merkittävimpiin tehtäviin. Vuonna 2019 valvonnassa painotetaan erityisesti jätehuollon ja jätelain valvontaa. Valvontaohjelma sisältää myös kuvauksen edellisen vuoden tavoitteiden toteutumisesta.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristönsuojelun valvontaohjelman vuodelle 2019.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa