Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 14.03.2019/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 8

14.03.2019

 

Vapaan sivistystyön strategiatyö

 

Vapsivlk 14.03.2019 § 8

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)

Uudistetulla kuntalailla 2015 pyritään vahvistamaan kunnan johtamista ja poliittisen johdon päätöksentekokykyä sekä selkeyttämään poliittisen ja ammatillisen johdon työnjakoa. Tämän lisäksi lakisääteisestä kuntastrategiasta pyritään luomaan johtamisen keskeinen ohjausväline ja näin kokoamaan yhteen pitkän aikavälin suunnittelun hajanaista sääntelyä.

 

Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 20.8.2018 hyväksynyt Kittilän kuntastrategian, jonka visio on: Kittilä - puhdasta kultaa. Arvoiksi ovat tulleet luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys. Kuusi painopistealuetta strategiassa ovat yhteisöllinen ja osallistava Kittilä, positiivinen viestintä ja imago, huomio hyvinvointiin, viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet, yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö sekä digitaalisuuden kehittäminen.

 

Sivistystoimen strategiantyön tueksi Opsia Oy on järjestänyt koulutustilaisuuksia, joissa kuntien sivistystoimen henkilöstö on voinut jakaa osaamistaan ja saada siten valmiuksia omien kuntiensa sivistystoimen strategiatyöhön. Kittilän kunnasta koulutoimen henkilöitä on osallistunut lokakuussa 2018 ja helmikuussa 2019 näihin koulutilaisuuksiin.

 

Kevään 2019 aikana on tarkoitus jatkaa opetustoimen strategiatyötä laajentaen sen koskemaan koko opetus- ja sivistystointa. Strategiatyön jatkotyötä varten kootaan koulu- ja vapaan sivistystyön toimijat yhteiseen aloituspalaveriin. Sivistystoimeen perustetaan SiKu -johtoryhmä, joka vastaa strategiatyön etenemisestä ja kokoaa strategiatyöhön tarvittavat toimijat yhteen. Sen ohella työtä tullaan tekemään toimialueittain.

 

Työn valmistumiseksi työ vaatii niin iltapäivän kokoontumisia kuin koko päivän kestäviä työ/koulutustilaisuuksia. Henkilökunnan ohella on tärkeää, että mukaan tulee myös luottamushenkilöitä.

 

Myös koululautakunta on käsitellyt opetustoimen strategiatyötä kokouksessaan 28.2.2019 ja valinnut kaksi edustajaa strategiatyöhön.

 

Strategiatyö on hidasta, koska strategiatyön tarkoituksena on osallisuus ja sitoutuminen. Yleensä kunnissa kehittämissuunnitelmien valmisteluun kuluva aika vaihtelee puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Alustavasti arvioiden Kittilän sivistystoimen strategiatyö olisi tuotavissa lautakunnan käsittelyyn syyskuussa 2019.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta nimeää 1 - 3 henkilöä mukaan strategiatyöhön.

 

Päätös:

Vapaan sivistystyön lautakunta nimesi työryhmään Raija Palosaaren, Aaron Seppälän sekä Marita Toivasen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa