Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 13.03.2019/Pykälä 24

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 24

13.03.2019

 

Määräaikaisen luokanopettajan valinta (Lukkarin koulu, Karppinen)

 

Koululk 13.03.2019 § 24

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)

 

Kittilän koululautakunta on kokouksessaan 30.1. § 4 päättänyt julistaa (7) määräaikaista luokanopettajan virkaa haettavaksi ajalle 1.8.2019-31.7.2020. Virat ovat olleet haettavan 6.-20.2.2019. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan virallisen ilmoitustaulun lisäksi kunnan omilla kotisivuilla sekä työvoimahallinnon ja Kuntarekryn sivuilla.

 

Luokanopettajan kelpoisuus määritellään opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/98) ja tämän asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 865/2005) mukaan. Luokanopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:

 

1) kasvatustieteen maisterin tutkinnon, vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset peruskoulussa tai perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot

 

2) kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen (530/1978) mukaisen kandidaatin tutkinnon sekä 1 kohdassa tarkoitetut opinnot; tai

 

3) Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa vähintään kolmivuotiseen koulutusohjelmaan perustuvan peruskoulun luokanopettajan tutkinnon.

 

Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

 

Määräaikaan mennessä määräaikaiseen luokanopettajan virkaan haki 22 henkilöä.

 

Haastatteluryhmä (lautakunnan jäsen Laura Kaukoranta, rehtorit Hannu Hettula, Lauri Kinnunen ja vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä) on 27.2.2019 haastatellut hakijoista Aki Erämiehen, Janne Honkasen, Kristiina Karppisen, Tuuli Naalisvaaran, Anna Nokelaisen ja Saila Ruotsalan.

 

Suoritettujen haastattelujen ja hakijoista tehdyn ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvion nojalla haastatteluryhmä esittää yksimielisesti Kristiina Karppisen valitsemista määräaikaisen luokanopettajan virkaan, sijoituspaikkana Lukkarin koulu. Kristiina Karppinen täyttää viran kelpoisuusehdot. Haastattelussa tulivat hyvin esille hänen vahvuus alkuopetukseen, kodin ja koulun yhteistyöhön, toiminnalliseen matematiikkaan ja kehittämismyönteisyys.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää, että Kristiina Karppinen valitaan edellä mainituin perustein määräaikaiseen luokanopettajan virkaan ajalle 1.8.2019-31.7.2020, sijoituspaikkana Lukkarin koulu. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

 

Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa