Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 13.03.2019/Pykälä 30

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 30

13.03.2019

 

Yläkoulun uskonnon tuntiopettajan valinta

 

Koululk 13.03.2019 § 30

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)

 

Kittilän koululautakunta on kokouksessaan 30.1. § 4 päättänyt julistaa yläkoulun uskonnon tuntiopettajuuden avoimeksi 1.8.2019 alkaen. Tuntiopettajuus on ollut haettavan 6-20.2.2019. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan virallisen ilmoitustaulun lisäksi työvoimahallinnon sivulla ja Kuntarekryn sivulla.

 

Aineenopettajan kelpoisuus määritellään opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/98) ja tämän asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 865/2005) mukaan. Aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:

1) ylemmän korkeakoulututkinnon;

 

2) kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopinnot ja aineopinnot; sekä

 

3) vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

 

(3.11.2005/865)

Sen estämättä, mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, kelpoisuuden tuottavat osaltaan kussakin opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka sisältävät yliopistossa suoritetut perus- ja aineopinnot, laajuudeltaan yhteensä vähintään 35 opintoviikkoa. (3.11.2005/865)

Aineenopetusta on 1 momentin estämättä kelpoinen antamaan henkilö, jolle opetushallitus on antanut kelpoisuustodistuksen Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa saadun opettajankoulutuksen perusteella.

 

Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

 

Toistaiseksi 1.8.2019 alkaen täytettävää tuntiopettajan tehtävää haki 13 henkilöä. Haastatteluryhmä (lautakunnan varajäsen Sirkka Hangasvaara, vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä ja rehtori Janne Ylinampa) haastatteli 1.3.2019 Jarmo Eskelisen, Satu Karin, Outi Pakkalan, Oona-Roosa Tarvaisen ja Tomi Vehkajärven. Kari, Pakkala ja Vehkajärvi haastateltiin Skypen avulla.

 

Suoritettujen haastattelujen ja hakijoista tehdyn ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvion nojalla haastatteluryhmä esittää yksimielisesti Tomi Vehkajärven valitsemista edellä mainituin perustein toistaiseksi voimassa olevaan tuntiopettajan tehtävään 1.8.2019 alkaen. Tomi Vehkajärvi täyttää tuntiopettajuuden kelpoisuusehdot. Tomi Vehkajärvellä on aineyhdistelmä, joka tukee koulun opetettavia aineita.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää, että Tomi Vehkajärvi valitaan uskonnon toistaiseksi valittavaan tuntiopettajan virkaan 1.8.2019 alkaen. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

 

Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa