Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 13.03.2019/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 29

13.03.2019

 

Historian, yhteiskuntaopin ja opinto-ohjaajan lehtorin viran täyttäminen

 

Koululk 13.03.2019 § 29

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)

 

Kittilän koululautakunta on kokouksessaan 30.1. § 4 päättänyt julistaa historian, yhteiskuntaopin ja opinto-ohjaajan lehtorin toistaiseksi täytettävän viran avoimeksi 1.8.2019 alkaen. Virka on ollut haettavan 6.-20.2.2019. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan virallisen ilmoitustaulun lisäksi kunnan omilla kotisivuilla sekä työvoimahallinnon ja Kuntarekryn sivuilla.

 

Aineenopettajan kelpoisuus määritellään opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/98) ja tämän asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 865/2005) mukaan. Aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:

 

1) ylemmän korkeakoulututkinnon;

 

2) kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopinnot ja aineopinnot; sekä

 

3) vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

 

(3.11.2005/865)

Sen estämättä, mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, kelpoisuuden tuottavat osaltaan kussakin opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka sisältävät yliopistossa suoritetut perus- ja aineopinnot, laajuudeltaan yhteensä vähintään 35 opintoviikkoa. (3.11.2005/865)

Aineenopetusta on 1 momentin estämättä kelpoinen antamaan henkilö, jolle opetushallitus on antanut kelpoisuustodistuksen Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa saadun opettajankoulutuksen perusteella.

 

Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

 

Määräaikaan mennessä toistaiseksi 1.8.2019 alkaen täytettävää historian, yhteiskuntaopin ja opinto-ohjaajan virkaa haki 10 henkilöä. Haastatteluun kutsuttiin Jonna Keinänen ja Ville Mikkonen. Jonna Keinänen ilmoitti kirjallisesti 26.2.2019 esteestä osallistua hänelle tarjottuun haastattelutilaisuuteen. Haastatteluryhmä (lautakunnan varajäsen Sirkka Hangasvaara, vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä ja rehtori Janne Ylinampa haastatteli Ville Mikkosen 1.3.2019. Mikkonen ei täytä virasta asetettuja kelpoisuusehtoja.

 

Haastatteluryhmä esitti yksimielisesti, että virka jätetään täyttämättä.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää, että virka jätetään toistaiseksi täyttämättä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa