Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 13.03.2019/Pykälä 28

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 28

13.03.2019

 

Yläkoulun venäjän ja ruotsin kielen tuntiopettajan valinta

 

Koululk 13.03.2019 § 28

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)

 

Kittilän koululautakunta on kokouksessaan 30.1. § 4 päättänyt julistaa yläkoulun ja venäjän ja ruotsin kielen tuntiopettajuuden haettavaksi ajalle 1.8.2019-31.7.2020. Virka on ollut haettavana 7-21.2.2019. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan virallisen ilmoitustaulun lisäksi kunnan omilla kotisivuilla sekä työvoimahallinnon ja Kuntarekryn sivuilla.

 

Aineenopettajan kelpoisuus määritellään opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/98) ja tämän asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 865/2005) mukaan. Aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:

 

1) ylemmän korkeakoulututkinnon;

 

2) kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopinnot ja aineopinnot; sekä

 

3) vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

 

(3.11.2005/865)

Sen estämättä, mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, kelpoisuuden tuottavat osaltaan kussakin opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka sisältävät yliopistossa suoritetut perus- ja aineopinnot, laajuudeltaan yhteensä vähintään 35 opintoviikkoa. (3.11.2005/865)

Aineenopetusta on 1 momentin estämättä kelpoinen antamaan henkilö, jolle opetushallitus on antanut kelpoisuustodistuksen Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa saadun opettajankoulutuksen perusteella.

 

Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

 

Määräaikaan mennessä määräaikaiseen venäjän ja ruotsin kielen tuntiopettajan virkaan haki 2 henkilöä. Haastatteluryhmä (lautakunnan varajäsen Sirkka Hangasvaara, vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä ja rehtori Janne Ylinampa) on 1.3.2019 haastatellut Anna Hakasalon.

 

Suoritettujen haastattelujen ja hakijoista tehdyn ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvion nojalla haastatteluryhmä esittää yksimielisesti Anna Hakasalon valitsemista määräaikaisen yläkoulun venäjän ja ruotsin kielen tuntiopettajan virkaan. Anna Hakasalo täyttää viran kelpoisuusehdot.

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää, että Anna Hakasalo valitaan edellä mainituin perustein määräaikaiseksi venäjän ja ruotsin kielen tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2019-31.7.2020. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

 

Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa