Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 13.03.2019/Pykälä 17

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Koululautakunta

§ 17

13.03.2019

 

Alakylän ryhmäperhepäiväkodin muuttaminen päiväkotiryhmäksi

 

69/05.02.11/2019

 

Koululk 13.03.2019 § 17

 

 

 

(Lisätietoja: vs. varhaiskasvatuspäällikkö p. 040 7162 084)


Ryhmäperhepäiväkodissa saa lain mukaan olla korkeintaan 12 lasta yhtäaikaisesti läsnä. Alakylässä on nyt kirjoilla 14 lasta, mikä ylittää sallitun rajan. Kaukosen ja kirkonkylän hoitopaikat ovat tällä hetkellä täynnä, joten Alakylän lapsia ei voi niihinkään sijoittaa.

 

Lasten vanhemmat toivovat, että kaikki kylän lapset voitaisiin sijoittaa saman katon alle. Näin varmistetaan, että jokainen lapsi pääsee jo varhaisessa vaiheessa mukaan kylän kaveripiiriin, mikä on Kittilän kuntastrategian mukaista (jokaiselle lapselle tulee taata vähintään yksi kaveri).

 

Ainoa keino, jolla tarpeiden mukainen varhaiskasvatus voidaan lainmukaisesti Alakylässä toteuttaa, on ryhmäperhepäiväkodin muuttaminen päiväkotiryhmäksi. Päiväkotiryhmässä saa lain mukaan olla enintään 12-24 lasta (Kittilässä 12-21 lasta), ikäryhmästä ja lasten tuen tarpeesta riippuen. Alakylän nykyisellä kokoonpanolla se tarkoittaisi noin 15-17 lasta.

 

Alakylän ryhmäperhepäiväkoti kuuluu päiväkodin johtaja Raija Tavin vastuualueeseen. Päiväkotiryhmä voidaan liittää hallinnollisesti kirkonkylällä sijaitsevaan, niin ikään Raija Tavin vastuulle kuuluvan Päiväkoti Muksulan alaisuuteen.

 

Kiinteistö

Alakylän ryhmäperhepäiväkoti toimii entisessä terveystalossa. Yksi huoneista on ollut aiemmin terveystoimen käytössä, mutta syksyllä 2018 otettu tilan puutteen vuoksi varhaiskasvatuksen käyttöön.

 

Kiinteistö on tarkastettu tammi-helmikuun aikana ja todettu päiväkotiryhmälle soveltuvaksi. Kiinteistöpäällikkö Mauri Kivelän laatimassa, 20.2.2019 saapuneessa lausunnossa (liitteenä) todetaan, että ennen tilojen käyttöönottoa

- tulee asentaa huonekohtaiset sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet sekä

- toteuttaa rakennusvalvonnan mahdollinen lupamenettely. Lupakäsittely on pantava toimeen, sillä nykyisen rakennusluvan mukaan kiinteistö on rekisteröity terveystaloksi.

 

Henkilöstö

Alakylän ryhmäperhepäiväkodissa on ollut syksystä 2018 asti neljä perhepäivähoitajaa, joista kaksi vakituista ja kaksi määräaikaista. Toinen vakituisista työntekijöistä on työskennellyt osapäiväisenä, joten resurssi on ollut 3,5 henkilöä. Ottaen huomioon sen, että hoito- ja kasvatustehtävän ohella työntekijät ovat vastanneet myös keittiötöistä ja siivouksesta sekä sen, että ryhmässä on ollut tuen tarvetta ja että hoitopäivät ovat olleet pitkiä, mitoitus on ollut niukka.

Päiväkotiryhmässä tarvitaan kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, yksi opettaja sekä 50 % päiväkotiapulainen. Alakylän toimipisteen vakituisilla perhepäivähoitajilla on lastenhoitajan kelpoisuus, joten he voivat jatkaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan nimikkeellä. Yhden määräaikaisen perhepäivähoitajan työsuhde voi jatkua päiväkotiapulaisen nimikkeellä, kelpoisuusehdot sen sallivat. Toisen määräaikaisen perhepäivähoitajan tilalle tulee palkata varhaiskasvatuksen opettaja. Resursseissa on myös otettava huomioon, että opettajan työhön kuuluu runsaammin hoito- ja kasvatustyön ulkopuolista työtä, kuten suunnittelu, arviointi ja kehittäminen (= SAK-aika, joka 5 h/vko), lasten vasukeskustelut, lapsiperhetiimit ym. perheiden tukeminen sekä varhaiskasvatuksen opettajien yhteisiin tilaisuuksiin osallistuminen.

 

Varhaiskasvatuksen opettajan palkkaaminen tukee ja edistää varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen pedagogiikan toteuttamista Alakylän toimipisteessä.

 

Yhteensä henkilökuntaa tarvitaan neljä (4), aiemman 3,5 sijaan. Kun otetaan huomioon varhaiskasvatuksen opettajan palkan ero suhteessa hoitajan palkkaukseen, henkilöstömenojen kasvu tulisi tänä vuonna olemaan noin 10 500€. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä tultaisiin täyttämään aluksi määräaikaisesti kesäkuun puoleen väliin, jolloin talo suljetaan kahdeksi kuukaudeksi. Elokuusta 2019 toimi voitaisiin täyttää vakituisena ja huomioida se vuoden 2020 talousarviossa.

 

Lisämäärärahaa ei tarvita, sillä 10 500 euron summa voidaan siirtää Sirkan päiväkodin henkilöstömenoista. Könkään toimipisteen lapsimäärä on laskenut syksystä sen verran, että yksi määräaikainen työntekijä on voitu siirtää Sirkan esikoulussa avautuneeseen sijaisuuteen.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää muuttaa Alakylän ryhmäperhepäiväkodin Muksulan päiväkotiryhmäksi. Tarvittaviin toimiin ryhdytään heti, kun tarkastuslausunnon edellyttämät muutokset on toteutettu. Tarvittava lisämääräraha 10 500 € siirretään Sirkan päiväkodin budjetin kohdasta määräaikaisten palkat.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa