Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 21.02.2019/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 7

24.01.2019

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 19

21.02.2019

 

Lausunto Pohjois - Suomen hallinto - oikeudelle, poikkeamispäätös 8.11.2018 § 155

 

194/10.03.00/2018

 

RakYmplk 24.01.2019 § 7

 

 

Pohjois - Suomen hallinto - oikeus pyytää lautakunnalta lausuntoa rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä 8.11.2018 § 155 tehdyn valituksen johdosta. Valitus koskee lautakunnan kielteistä poikkeamispäätöstä 2018-3046. Poikkeamisella haettiin oikeutta rakentaa vapaa - ajan asunto ja autokatos/varasto Levin osayleiskaava - alueelle Sirkkajärven rantaan. Yleiskaavassa alue on AP - aluetta eli pientalovaltaista asuntoaluetta.

 

Valituksessa vaaditaan myönteistä päätöstä poikkeamisluvalle.

Lausunto on palautettava viimeistään 31.1.2019.

 

Rakennustarkastaja:

Rakennus- ja ympäristölautakunta on perustellut kielteistä päätöstään yleiskaavan määräyksellä asemakaavoituksen tarpeesta, maanomistajien tasapuolisella kohtelulla, suurella emätilakohtaisella mitoituksella sekä yleiskaavan vaatimuksella kosteudelle arkojen rakenteiden alimmalla korkeustasolla ( HW 1/100 +0,50).

 

Alueella on voimassa Levin alueen osayleiskaava. Asemakaavoitus lähtee maanomistajien aloitteesta ja tarpeista ja asemakaavoituksella ratkaistaan alueen soveltuvuus rakentamiseen. Yleiskaavan aluevarausmerkintä AP ei tarkoita sitä, että alue kokonaisuudessaan on asuntorakentamiseen soveltuvaa.

 

Tilan Juurela Rno * * * * emätila on Kaarela Rno * * * (lakannut 26.9.1977). Sirkkajärvellä emätilan omarantaisia lohkotiloja on 9 kpl , tilat * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. Lohkotiloille on haettu vuosina 2002 - 2013 kuusi kertaa poikkeamislupaa. Yhtään ei ole myönnetty ja kaikissa päätöksissä on ollut perusteena liian suuri emätilakohtainen mitoitus rantakilometriä kohden. Päätökset ovat Lapin ympäristökeskuksen ja Lapin ELY - keskuksen tekemiä. Lainsäädäntö tai mitoituksen laskenta ei ole muuttunut kyseisten päätösten tekemisen jälkeen, ainoastaan päätösvalta on siirtynyt kunnalle. Poikkeamispäätöksen harkinnassa verrataan ainoastaan hakemukseen kohdistuvan tilan emätilan lohkotiloja, ei muita emätiloja keskenään.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 116 §:n mukaan pienin sallittu rakennuspaikan koko on 2000 m². Tilan Juurela Rno * * * * lohkomisella omarannattomaksi ei muuta asian käsittelyä tai tulkintaa poikkeamisen tarpeesta. Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 2 momentin mukaan suunittelutarve ranta - alueella koskee myös rantaan tukeutuvan loma - asutuksen järjestämistä.

 

Lapin ELY - keskus on samaan tilaan Juurela Rno * * * * kohdistuvalla kielteisellä poikkeamispäätöksellä 15.4.2013, päätös LAPELY/704/07.01./2012, on määritellyt alimman sallitun rakentamiskorkeuden tasoksi +188,20 N60- järjestelmässä (HW 100 +0,50) . Hakijan esittämän asemakuvan pintavaaituskorkeudet tilalla vaihtelevat välillä +187,00 - 187,70. Vuoden 2005 kevättulvassa korkeus oli Sirkkajärvellä +187,50 ja tulva oli laskennallisesti noin kerran kuudessakymmenessä vuodessa toistuva ( HW 1/60).

 

Lautakunta on päätöstä harkitessaan ottanut huomioon yleiskaavan kyseessä olevaa paikkaa koskevat määräykset, maanomistajien tasapuolisen kohtelun, maankäyttö- rakennuslain määräykset sekä perustellut päätöksensä.

 

Valitus poikkeamislupapäätöksestä on perusteeton.

 

Päätös:

Pirkko Jauhojärvi esitti, että haetaan jatkoaikaa lausunnon laatimista varten 28.2.2019 saakka. Lautakunnan jäsenet olivat yksimielisesti Pirkko Jauhojärven esityksen kannalla. Jauhojärven esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

__________

 

RakYmplk 21.02.2019 § 19

 

Lausunnon antamiseen on haettu ja saatu lisäaikaa 28.2.2019 saakka.

 

Rakennustarkastaja:

Uusin aiemman esitykseni.

 

Päätös:

Aaro Granroth esitti, että lautakunta yhtyy valittajan näkemykseen ja haluaa että valitus hyväksytään. Syynä tähän on lisäinformaatio joka ilmenee liitteistä sekä vuosien saatossa muuttuneet rakentamiskäytännöt, muunmuassa penkkaus ja paalutus. Kittilässä on myönnetty lähimenneisyydessä tulvaherkemmillekin kaava-alueilla rakentamiseen tarvittavia lupia, vaikka eihän tulva kaavasta välitä. Myöskin emätilamitoituksia on ylitetty, joten luvanhakijoiden tasapuolisen kohtelunkin vuoksi poikkeuslupa tulisi myöntää. Täten lautakunta ei näe mitään laillista estettä poikkeusluvan myöntämiselle.

 

Aaro Granrothin esitystä ei kannatettu.

Rakennustarkastajan esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa