Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.02.2019/Pykälä 33

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 33

12.02.2019

 

Levin moottorikelkka- ja hiihtoreittien kunnossapidon hankinta kaudella 2018-2019

 

42/10.03.01/2019

 

Khall 12.02.2019 § 33

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kittilän kunta ja Oy Levi Ski Resort Ltd ovat toimineet vuosia yhteistyössä kunnan alueen reittien ylläpidossa ja hoidossa. Levi Ski Resort hoitaa Levin alueen talvireittien (mm. latujen) ja kelkkareittien lanaukset ja tamppaukset. Kunnan liikuntatoimi suorittaa Kittilän latujen lanaukset ja tamppaukset omana työnä. Kunta tukee Kittilän kyliä niissä sijaitsevien latujen ylläpidossa.

 

Moottorikelkkareittien osalta reitinpitäjän vastuu ja velvoitteet pohjautuvat ensisijaisesti tieliikenne- ja maastoliikennelakiin. Kuluttajaturvallisuuslakia voidaan soveltaa em. lakeja täydentävästi. Moottorikelkkareiteillä suoritettavat ohjelmapalvelut (esim. kelkkasafarit) kuuluvat kuitenkin kuluttajaturvallisuuslain soveltamisalaan.

 

Ulkoilu- ja retkeilyreitteihin (mm. ladut) luontopolkuihin ja muihin vastaaviin maastoreitteihin liittyvät turvallisuusvastuut tulevat pääosin kuluttajaturvallisuuslaista. Kittilän kunta on kunnan alueella olevien em. reittien reitinpitäjänä ja täten palveluntarjoajana vastuussa siitä, ettei ko. palvelun käytöstä aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle, tarjotun palvelun tulee olla siis kuluttajalle turvallinen. Vahingonkorvauslaki tulee sovellettavaksi tilanteissa, jolloin vahingonkorvauksen määräytymisen perusteet ovat käsillä ja voidaan näyttää, että esimerkiksi reittien hoidossa on tapahtunut laiminlyöntejä tai tahallisuutta.

 

Kunnat käyttävät yleisesti hyväksi ulkopuolisia palveluita reittien hoidossa ja ylläpidossa. Ulkopuolisia palveluita hankitaan pääsääntöisesti tamppaukseen ja lanaukseen erikoistuneilta toimijoilta.

 

Latu- ja moottorikelkkareittien talviajan hoidon on suorittanut tähän saakka Levin alueella Oy Levi Ski Resort Ltd. Talvikävely- ja talvipyöräilyreittien talviajan hoito on hoidettu yhteistyössä Oy Levi Ski Resort Ltd:n kanssa. Kittilän kunta ei ole ostanut reittienhoitopalvelua Oy Levi Ski Resort Ltd:ltä vaan reittienhoito on perustunut yli 30-vuotiseen suullisesti sovittuun käytäntöön, jossa kustannuksista ovat vastanneet alueen yrittäjät. Oy Levi Ski Resort Oy on laskuttanut yrittäjiä reittien hoidosta aiheutuneista kuluista. Tälle menettelylle on etsitty uutta toimintamallia. Neuvotteluja on käyty tiiviisti joulukuuhun 2018 saakka. Neuvottelujen lopputuloksena kävi ilmi, että soveltuvaa mallia kustannusten jakamiseen alueen toimijoiden kesken ei pystytty löytämään talvikaudelle 2018-2019.

 

Alueen matkailun kannalta on kriittistä, että alueen reittiverkosto pidetään jatkuvasti hyvässä kunnossa ja matkailijoille voidaan tarjota monipuolinen, laaja ja turvallinen reittiverkosto niin talvikävelyyn, pyöräilyyn, hiihtoon kuin moottorikelkkailuunkin. Kyseessä on yksi vetovoimatekijä kunnan alueella tapahtuvalle matkailuelinkeinolle.

 

Kunta käyttää palveluiden hankinnassa kilpailutusta, neuvottelumenettelyä tai omaa tuotantoa (InHouse) hankintalain edellyttämällä tavalla. Hankintalain 40 § mukaan suorahankinta on mahdollista mm. silloin, kun sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

 

Talvikaudelle 2018-2019 etsittiin reittienhoidon rahoitusmallia joulukuuhun 2018 saakka, jolloin saadun tiedon mukaan mikään ehdotetuista rahoitusmalleista ei ollut mahdollinen toteuttaa, vaan reittien hoidon hankinta kuluvalle kaudelle jää kunnan toteutettavaksi. Kyseessä on vaativa EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, jonka huolellinen valmistelu vaatii aikaa useita kuukausia. Tästä syystä Levin talvikauden ollessa jo käynnissä ei reittien hoitoa ehditä kilpailuttaa kuluvalle talvikaudelle 2018-2019.

Tässä tilanteessa ainoa vaihtoehto on hankkia palvelu nykyiseltä palveluntarjoajalta Oy Levi Ski Resort Ltd:ltä.

 

Kunta tulee kilpailuttamaan reittien hoidon tuleville talvikausille (esim. viiden vuoden ajalle) vuoden 2019 aikana. Kilpailutusprosessin keston ajaksi talvireittien ylläpitopalvelu hankitaan nykyiseltä yhteistyökumppanilta, jotta voidaan varmistaa reittiverkoston asianmukainen ja turvallinen ylläpito kuluvan kauden loppuun. Kilpailutettavan palvelun hankintaprosessi käynnistetään välittömästi keväällä 2019 tiedonhaulla, toimijoiden kartoituksella sekä markkinavuoropuhelun aloittamisella.

 

Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia reittienhoidon rahoituspohjan laajentamiseksi. Tavoitteena on turvallisen, monipuolisen ja laadukkaan reittiverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen kestävällä tavalla.

 

Kuluvaa kautta varten Oy Levi Ski Resort Ltd:ltä on pyydetty tarjous Levin talvireittien (moottorikelkka-, hiihto- ja talvikävely/pyöräilyreitit) ylläpidosta kevätkauden 2019 osalta omakustannushintaan. Hinta-arvion mukaisesti työn hinta on noin 235 000 € (alv 0 %) sisältäen henkilöstökulut, liiketoiminnan mukaiset kulut, rahoituskulut sekä suunnitelman mukaiset poistot.

 

Kunta on varannut teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmaan kustannuspaikalle 80311 Levin ulkoilureitit yhteensä 250 000 €.

 

Vs. kunnanjohtaja:

1) Kunnanhallitus päättää hankkia Levin alueen talvireittien ylläpidon työn suorahankintana Oy Levi Ski Resort Ltd:ltä yritykseltä pyydettyyn hinta-arvioon perustuen 1.1.-31.5.2019 noin 235 000 euron (Alv 0) hintaan.

2) Työ toteutetaan omakustannushintaan, joka todennetaan kirjanpidosta. Toimeksiannosta laaditaan erillinen sopimus.

 

Päätös:

Kokouksen alussa esityslistan asia nro 6 (pöytäkirjan § 33) päätettiin käsitellä kokouksessa järjestyksessä kolmantena asiana.

 

Esteellisyyksiä käsitelty Khall 12.2.2019 §:n 30 kohdalla seuraavasti:

"Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian sekä esityslistan asian numero 6 (§ 33) käsittelyssä, koska hän on Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsen, ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

 

Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Mertaniemi toimi kokouksen puheenjohtajana tämän ja esityslistan asian numero 6 (§ 33) käsittelyn ajan.

 

Varajäsen Marita Toivanen ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian sekä esityslistan asian numero 6 (§ 33) käsittelyssä, koska hän on Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsen, ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi."

 

Vs. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:

 

1)Kunnanhallitus päättää hankkia Levin alueen talvireittien ylläpidon työn suorahankintana äärimmäisen kiireen ja hiihtoloman alkamisen vuoksi, ja koska sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, Oy Levi Ski Resort Ltd:ltä yritykseltä pyydettyyn hinta-arvioon perustuen 1.1.-31.5.2019 noin 235 000 euron (Alv 0) hintaan.

 

2)Työ toteutetaan omakustannushintaan, joka todennetaan kirjanpidosta. Toimeksiannosta laaditaan erillinen sopimus.

 

3)Kunta käynnistää kilpailutuksen valmistelun tulevan kauden osalta välittömästi.

 

Vs. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa