Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.02.2019/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 39

12.02.2019

 

Latu- ja kelkkakarttojen painotyötä koskevien laskujen hyväksyminen

 

Khall 12.02.2019 § 39

 

(Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 653 0774)

 

Kittilän kunnanhallitus on käsitellyt latu- ja kelkkakarttoja pykälässä Kelkkayrittäjien ja Levin Matkailun perustaman reittityöryhmän esitystä kelkka- ja latureittien hoitotulojen lisäämiseksi, kokouksessaan 13.9.2016 § 262, seuraavasti:

 

"Karttojen osalta,

 

Paperisen latu- ja kelkkakarttojen painattaminen sekä myynnin organisointi annetaan Levin Matkailu Oy:n tehtäväksi seuraavin ehdoin:

 

-Paperisten latu- ja kelkkakarttojen hinta nostetaan 10 euroon sis alv (nykyisin 5 €)

-Kunta huolehtii edelleen karttojen sisällöstä ja päivittämisestä sekä netissä olevista kunnan kartoista (selailuversiot). Kunta toimittaa vuosittain valmiin painokelpoisen aineiston Levin Matkailu Oy:lle. Kunnan toimittaman aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle ilman kunnan lupaa on kielletty.

-Levin Matkailu Oy:n tulee ilmoittaa kuntaan heti painatusaineiston luovuttamisen jälkeen karttojen painatusmäärät, joiden perusteella kunta laskuttaa vuosittain talvikauden päätyttyä aineiston laatimis- ja ylläpitokustannuksina 1 € / kartta alv 0 % ( hinnassa huomioitu mahdollinen myymättä jäävä määrä)

-Painatus- ja myyntioikeus voidaan irtisanoa molemmin puolin vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

-Karttojen painattamisen jälkeen Levin Matkailu Oy:n tulee luovuttaa korvauksetta kunnalle ns. viranomaiskappaleina vähintään 30 kpl kutakin karttaa sekä tarpeellinen määrä maastoon reitin varrelle opastusta täydentäviä suoria karttoja

 

Kunta ottaa myös toimipisteisiinsä (vähintään kunnanvirastolle) karttoja myyntiin ja tulouttaa saamansa tulot lyhentämättömänä Levin Matkailu Oy:lle."

 

Latu- ja kelkkakarttoja on käsitelty kunnan ja yhteistyötahojen reittiasioita koskevissa palavereissa vuoden 2018 aikana ja Levin Matkailu Oy on näissä palavereissa tuonut esille, että jatkossa karttojen painatus voisi tapahtua kunnan toimesta ja myös laskut voitaisiin osoittaa kuntaan. Kunta huolehtii karttojen sisällöstä ja päivittämisestä myös jatkossa.

 

Karttojen myyntihinta olisi jatkossakin 10 euroa (sis. alv).

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta vastaa jatkossa latu- ja kelkkakarttojen painatuskustannuksista ja karttoja luovutetaan myyntiin omakustannushintaan lisättynä 20 %:n hallintomenolla.

 

Päätös:

Vs. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:

Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta vastaa jatkossa latu- ja kelkkakarttojen painatuskustannuksista ja karttoja luovutetaan myyntiin 9 euron kappalehintaan (sis. alv). Latu- ja kelkkakarttoihin painetaan myyntihinta 10 euroa, millä hinnalla yritys voi myydä karttoja eteenpäin.

 

Vs. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa