Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.03.2019/Pykälä 24

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 24

14.03.2019

 

Ylä-Levin katu- ja ympäristösuunnitelman Vaihe 2 hyväksyminen

 

44/10.03.01/2014

 

Teknlk 14.03.2019 § 24

 

(Lisätietoja: yhdyskuntainsinööri puh. 0400-862 532)

 

Kittilän kunta on asettanut nähtäville MRL 85§ mukaisesti Ylä-Levin katu- ja ympäristösuunnitelman, vaiheen 2. Nähtävillä olo oli 2.1.-16.1.2019 välisenä aikana teknisellä osastolla. Suunnitelmasta jätettiin kaksi muistutusta. Muistutukset ovat oheismateriaalina.

 

Ylä-Levin alueella on Kittilän kunnan valtuuston 11.11.2013 hyväksymä ja 30.12.2013 voimaan tullut asemakaava. Seuraavassa tehdyt muistutukset ja niihin laaditut vastineet.

 

Eräs perikunta

Seppo Lamppu Tmi on laatinut muistutuksen edustamansa perikunnan puolesta 16.1.2019. Laaksotorin osalta perikunta esittää, että torin läpi kaavailtu ajoyhteys ja hulevesijohdot rakennetaan tässä vaiheessa niin, ettei perikunnan käytössä olevaa loma-asuntoa ole tarvetta purkaa ja että loma-asunnon pihalle jää riittävästi suojattua puustoista pihatilaa.

 

Kittilän kunnan ja perikunnan välisessä 14.6.2013 allekirjoitetussa maankäyttösopimuksessa ja edelleen 4.8.2014 allekirjoitetussa kauppakirjassa on sovittu lomarakennuksen purkamisesta seuraavasti:

 

"Myyjien omistama 64 kerrosneliömetrin suuruinen lomarakennus sijaitsee osittain asemakaavan mukaisella korttelin 1157 alueella ja osittain Laaksotorin alueella. Kunta sitoutuu siihen, että Laaksotorin alueelta ei poisteta puustoa ennen kuin Laaksotorin rakennussuunnitelmat on laadittu, torin rakentamisesta on päätetty ja torin rakentaminen käynnistyy. Tämä ei kuitenkaan koske kunnallistekniikan (vesihuollon, kuivatuksen, kaukolämmön, sähköverkon, informaatiotekniikan) rakentamista. Myyjät sitoutuvat purkamaan pääosin kortteliin 1157 sijoittuvan loma-asunnon siten, että loma-asunto ei haittaa Laaksotorin rakentamista ja viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta lukien, jolloin kunta on ilmoittanut myyjille ajankohdan, jolloin ko. loma-asunto tulee olla purettuna".

 

 

Yksityishenkilö

Yksityishenkilö on laatinut muistutuksen 10.1.2019. Muistuttaja esittää, että suunnitelmaa muutetaan siten, ettei suunniteltu ulkoilureitti 2 jatko kulkisi muistuttajan Kittilän kunnalta vuokraaman alueen kautta. Vuokra-alueella sijaitsee loma-asunto ja vaja.

 

Kysymyksessä oleva vuokra-alue on kunnan omistuksessa oleva asemakaavassa osoitettu virkistysalue, jossa sijaitsee asemakaavassa osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti. Katusuunnitelmaan suunniteltu ulkoilureitti 2 jatko kohdistuu osittain muistuttajan kunnalta vuokraamaan alueeseen jonka vuokra-aika on alkanut 1.12.1976 ja päättyy 30.11.2026.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää todeta muistutusten johdosta seuraavaa:

 

  • Perikunnan osalta kunta noudattaa kauppakirjassa sovittuja em. ehtoja. Muistutus ei anna aihetta katusuunnitelman muutoksiin.

  • Yksityishenkilön osalta suunnitelmat on laadittu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Katu- ja ympäristösuunnitelman hyväksymisellä ei ratkaista ulkoilureitin toteuttamisaikataulua, vuokrasopimus päättyy 30.11.2026.

 

Lautakunta päättää hyväksyä Ylä-Levin katu- ja ympäristösuunnitelman vaihe 2:n.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa