Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 14.02.2019/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 6

14.02.2019

 

Tunturikerho Njallan ja kunnan liikuntatoimen yhteistyöjärjestely koskien kirkonkylän talviuintipaikan ylläpitoa

 

722/12.04.02/2010

 

Vapsivlk 14.02.2019 § 6

 

(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)

 

Tunturilatu ry:n kittiläläinen paikallisosasto Tunturikerho Njalla on halukas ylläpitämään talviuintipaikkaa Kittilän kirkonkylällä Pääskylänniemen rannassa. Tunturikerho ehdottaa, että kerho ja liikuntatoimi tekisivät asiassa yhteistyötä.

 

Pääskylänniemen talviuintipaikan taustalla on kunnanhallituksen päätös 11.01.2011 § 13. Kyseinen päätös on tämän esityksen oheismateriaalina. Kunnanhallitus päätti myöntää Kittilän Latu ja Polku ry:lle luvan sijoittaa lämmitettävän kontin talviuimareiden pukukopiksi vanhainkodin rantaan rakennustarkastajan osoittamalle paikalle. Edelleen kunnanhallitus päätti, että yhdistystä laskutetaan pukukopin lämmitykseen ja valaistukseen käytettävästä sähköstä.

 

Kontin vuokra osoittautui Kittilän Latu ja Polku ry:lle kuitenkin liian raskaaksi taloudelliseksi taakaksi, joten yhdistys luopui kontin käytöstä. Yhdistyksen silloisen puheenjohtajan mukaan yhdistystä ei koskaan laskutettu kontin lämmitykseen ja valaistukseen käytetystä sähköstä. Kittilän Latu ja Polku ry:n toiminta on sittemmin sulautunut osaksi Tunturikerho Njallan toimintaa.

 

Liikuntatoimi katsoo, että lämmin pukukoppi on mielekkään ja turvallisen talviuintikokemuksen kannalta välttämätön. Tunturikerho Njallan ja liikuntatoimen yhteistyömallissa kontin vuokra- ja sähkökustannuksista vastaa liikuntatoimi. Talviuintikauden katsotaan ulottuvan marraskuulta huhtikuulle, joten vuokra- ja sähkökustannuksia muodostuu korkeintaan kuuden kuukauden ajalta. Kontin vuokra on 100 euroa kuukaudessa, alv 0 %.

Liikuntatoimen vuoden 2019 talousarvioon on varattu 2 000 euron suuruinen määräraha koneiden ja laitteiden vuokrakustannuksia varten kustannuspaikalle 70201 menotilille 4840. Liikuntatoimi kykenee näin ollen vastaamaan kontin vuokrakuluista hyväksytyn talousarvion puitteissa.

Tunturikerho Njalla vastaa talviuintipaikan päivittäisestä ylläpidosta. Tunturikerho sitoutuu ylläpitämään talviuintipaikkaa Suomen Latu ry:n laatimassa talviuintioppaassa selostettujen ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Talviuintioppaan mukaan talviuintipaikkaa ylläpitävä yhdistys on velvollinen noudattamaan huolellisuusvelvoitetta, laatimaan turvallisuusasiakirjan ja pitämään sen ajan tasalla, tiedottamaan palvelun käyttäjiä riittävästi palvelusta ja siihen liittyvistä riskeistä, ilmoittamaan palvelustaan viranomaiselle sekä pitämään onnettomuuskirjanpitoa. Liikuntatoimi pidättää oikeuden vetäytyä yhteistyöjärjestelystä, mikäli Tunturikerho laiminlyö palveluntarjoajalle kuuluvia velvollisuuksiaan.

 

Tunturikerho perii talviuimareilta nimellistä kausimaksua. Nimellisen kausimaksun avulla kerho kykenee seuraamaan talviuintipaikan käyttöä. Lisäksi kerho kykenee kausimaksuista saatavien tulojen avulla toteuttamaan joitakin pienimuotoisia materiaali- ja välinehankintoja.

Suomen Latu ry:n talviuintikoordinaattorin mukaan edellä esitetty yhteistyömalli on varsin tavanomainen tapa järjestää talviuintipaikan ylläpito. Liikuntatoimi pitää perusteltuna, että talviuintiharrastuksen edellytykset kirkonkylällä turvataan. Asianmukaisesti ylläpidetty talviuintipaikka täydentää kirkonkylän liikuntapaikkaverkostoa. Talviuinti on edullinen ja luonnonläheinen terveysliikuntalaji, joka on viime vuosina kasvattanut voimakkaasti suosiotaan eri puolilla Suomea. Talviuinnilla koetaan olevan lukuisia myönteisiä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Tunturikerhon puheenjohtajan mukaan kirkonkylän talviuintipaikkaa käyttää aktiivisesti tällä hetkellä parisenkymmentä talviuimaria.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä Tunturikerho Njallan ja kunnan liikuntatoimen välisen yhteistyöjärjestelyn koskien kirkonkylän talviuintipaikan ylläpitoa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa