Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 14.02.2019/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 5

14.02.2019

 

Kuntalaisaloite koskien kuntalaisten lasketteluharrastuksen tukemista

 

250/12.04.01/2017

 

Vapsivlk 14.02.2019 § 5

 

(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)

 

Petteri Paldanius esittää 1.11.2017 päivätyssä kuntalaisaloitteessaan, että "kunta voisi tukea kuntalaisten kausilippujen ostamista Oy Levi Ski Resort Ltd:n pääomistajana vaikuttamalla lippuhintoihin tai sitten suoraan kunnan varoista maksamalla Oy Levi Ski Resort Ltd:lle jokaisesta kuntalaiselle myydystä kausilipusta päätetyn summan verran (esim. aikaisemmin esittämäni 50 % kausilipun hinnasta)".

 

Edelleen Paldanius esittää, että "kunta voisi hissilippujen hankkimisen lisäksi tukea myös Levillä kulkemista".

 

Aloite on kokonaisuudessaan esityksen liitteenä.

 

Kuten aloitteen laatija aloitteessaan toteaa, kaudella 2016-2017 Oy Levi Ski Resort Ltd myönsi kausilipuista 40 euron suuruisen kuntalaisalennuksen. Kaudella 2017-2018 yhtiö myönsi kausilipuista 100 euron suuruisen kuntalaisalennuksen itsenäisen Suomen 100-vuotis juhlavuoden hengessä.

Kuluvalla kaudella Oy Levi Ski Resort Ltd ja Kittilän kunta myönsivät kausilipuista yhteensä 150 euron suuruisen kuntalaisalennuksen Kittilän kunnan 150-vuotis juhlavuoden kunniaksi. Tästä summasta Kittilän kunnan osuus oli 50 euroa per kausilippu. Kuntalaisten kausilippuja myytiin yhteensä 429 kappaletta. Liikuntatoimen vuoden 2018 talousarviossa tämä tarkoitti 19 500 euron suuruista kuluerää.

 

Kuten kuluvan kauden esimerkki osoittaa, kuntalaisaloitteessa esitetty 50 prosentin suuruinen kuntalaisalennus laskettelukeskuksen kausilipuista edellyttäisi kunnan taholta huomattavaa taloudellista panostusta ja liikuntatoimen avustusmäärärahojen merkittävää kasvattamista. Vuotuinen määrärahatarve olisi noin 80 000 euroa, mikäli laskentaperusteina käytetään 50 prosentin tukea sekä kuluvan kauden myyntimääriä ja kausikorttihintoja. Liikuntatoimi ei pidä näin voimakasta panostusta liikuntapoliittisesti perusteltuna eikä myöskään kuntataloudellisesti kestävänä.

Naapurikuntien osalta mainittakoon, että Kolarin kunta kustantaa laskettelukeskuksen kausiliput lukiolaisille. Muonion kunta, Inarin kunta ja Sodankylän kunta eivät tue kuntalaisten kausilippuhankintoja. Laskettelukeskustoiminnasta vastaavat yhtiöt sen sijaan ovat räätälöineet kuntalaisille erilaisia etuja.

Vaikka liikuntatoimi pitää esitettyä 50 prosentin suuruista kuntalaisalennusta epärealistisena, on liikuntatoimi kuitenkin tietoinen lasketteluharrastuksen paikallisesta painoarvosta sekä laskettelukeskustoiminnan elinkeinopoliittisesta merkityksestä. Liikuntatoimi esittääkin, että Kittilän kunta ja Oy Levi Ski Resort Ltd keskustelisivat erilaisista kuntalaisetuvaihtoehdoista ja niiden kustannusvaikutuksista. Liikuntatoimi kutsuu tällaisen kokouksen koolle vielä kuluvan kauden aikana.

 

Alennushintaisten kausikorttien lisäksi kuntalaisaloitteessa kiinnitetään huomiota perheille koituviin kuljetuskustannuksiin. Tältä osin liikuntatoimi viittaa vapaan sivistystyön lautakunnan päätökseen 29.11.2013 § 15. Kyseinen päätös on tämän esityksen oheismateriaalina. Kunta järjesti harrastekuljetuskokeilun kevätkaudella 2012, mutta vähäisestä kysynnästä johtuen kokeilua ei jatkettu.

Kuntalaisaloitteen laatija nostaa esiin myös Ski Bussien nykyistä laajamittaisemman hyödyntämisen. Liikuntatoimen käsityksen mukaan Ski Bussien reiteistä ja aikatauluista on vuosien varrella keskusteltu, mutta tällä hetkellä mitään merkittäviä muutoksia ei ole suunnitteilla.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä liikuntasihteerin laatiman selvityksen vastaukseksi kuntalaisten lasketteluharrastuksen tukemista koskevaan kuntalaisaloitteeseen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa